Navigeringsmeny
Uppgifter och verksamhet – Nyland

Uppgifter och verksamhet – Nyland

NTM-centralen i Nyland har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur samt
 • miljö och naturresurser.

Uppgifter för NTM-centralen i Nyland

 • rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag 
 • landsbygdsföretagande och landsbygdens livskraft
 • utveckling av näringslivet och innovationsmiljön
 • arbetsmarknadens funktion och sysselsättning
 • kompetens
 • invandring, integration och sysselsättning av invandrare
 • vägunderhåll
 • vägprojekt
 • trafiktillstånd
 • kollektivtrafik
 • trafiksäkerhet
   
 • miljövård
 • områdesanvändning, samhällsstruktur och styrning av byggandet
 • vård av kulturmiljön
 • skydd och hållbart utnyttjande av naturens mångfald
 • utnyttjande och vård av vattenresurserna
 • framställning av miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet

NTM-centralen i Nyland svarar för vissa uppgifter som gäller hela landet. De riksomfattande uppgifter som NTM-centralen i Nyland ansvarar för är lönegarantiärenden, juridisk styrning av TE-byråerna, bullerbekämpningsuppgifter och uppehållstillstånd för näringsidkare.

Värderingar för NTM-centralen i Nyland

 • Kundorintering
 • Sakkunskap
 • Samarbete

Verksamhetsområde

Nylands NTM-centrals hela verksamhet täcker landskapet Nyland. Trafikärenden sköter vi också i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. När det gäller invandringsärenden täcker verksamhetsområdet Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland samt Södra Karelen och Kymmenedalen.

NTM-centralen i Nyland sköter också riksomfattande, centraliserade uppgifter.En karta över Finland visar verksamhetsområden.

Uppdaterad: 29.02.2024