Navigeringsmeny
Regionens situation och utsikter - Nyland

Regionens situation och utsikter - Nyland

NTM-centralen i Nyland samlar in och analyserar uppgifter om situationen och förändringarna i regionens näringsliv, arbetsmarknad, trafikstruktur (infrastruktur), utbildning och miljö samt förutser den kommande utvecklingen. Nyland är det område i Finland som växer snabbast och har den tätaste bosättningen.

Uppgifter som beskriver regionens arbetsmarknad används när man följer upp omvärlden och sysselsättningens struktur och dess förändringar. NTM-centralen i Nyland tar också fram och utnyttjar prognostiseringsinformation om sysselsättningens utveckling för olika branscher och yrken.

Avsikten är att förbättra kunskapsunderlaget, vilket främjar medborgarnas och företagens verksamhet samt det regionala beslutsfattandet. Resultaten utnyttjas vid planering av NTM-centralens egen verksamhet, utvecklingen av landskapen och beslutsfattandet.

Informationstjänster för alla våra uppgiftsområden

En del av informationen samlas in för regionala behov, men största delen av informationen inom alla uppgiftsområden samlas in i gemensamma datasystem enligt principer som är enhetliga i hela landet. De koncentrerade tjänsterna finns samlade i en länklåda.

NTM-centralernas arkiv är offentliga

En del av materialet är fritt tillgängligt för alla som behöver det och är intresserade. För en del av tjänsterna krävs användarkod.

För informationssökning och eventuell utskrift eller kopiering reserveras skäligt med tid och större arbetskostnader för informationssökningen debiteras kunden. Debiteringen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skyddar dock vissa uppgifter, som gäller till exempel identitet, näringsverksamhet och utrotningshotade arter.

Materialförfrågningar kan skickas till Nylands NTM-centrals forsknings e-post:

[email protected]

Uppdaterad: 24.05.2022