Regionutveckling - Nyland

De centrala målen för NTM-centralens regionutveckling finns inskrivna i strategin och resultatavtalet för NTM-centralen i Nyland. De grundar sig på regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas strategi 2020–2023 och på verksamhetsområdets landskapsprogram och deras planer för genomförande.

Strategin för NTM-centralen i Nyland beaktar globala fenomen

I strategin för NTM-centralen i Nyland 2020–2023 identifieras tre stora fenomen som påverkar NTM-centralens verksamhetsområde, invånarnas liv och samfundens verksamhetsmöjligheter:

  • klimatförändringen
  • befolkningskoncentrationen
  • omvälvningen i arbetet

Utgående från dessa fenomen har man utarbetat strategiska mål och vidare NTM-centralens metoder för att påverka dessa mål.

Nylandsprogrammet siktar på människornas, företagens och miljöns välbefinnande

Nylandsprogrammet 2.0 innehåller landskapets långsiktiga vision samt prioriteringar, mål och konkreta åtgärder för åren 2018−2021.

Det gällande landskapsprogrammet har tre strategiska tyngdpunkter:

  • En välmående och kunnig människa
  • En framgångsrik och ansvarsfull affärsverksamhet
  • Ett klimatsmart och mångformigt landskap

Programmets vision är att Nyland år 2050 är Europas coolaste och piggaste landskap. Man har inte låtit klimatet bli varmare, invånarna i Nyland är vitala och den tekniska utvecklingen är på toppnivå.

Nylandsprogrammet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland samt regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsinstitut och organisationer.

Uppdaterad: 21.03.2024