Restaurering av fiskevatten - Nyland

Kuvassa on pato.
Kirkkojoen Munksin alapato oli kalojen nousueste. Kuva: Pasi Lempinen

 

Nylands fiskvägar

Fiskvandringar i älvar och bäckar störs eller hindras av många slags dammar. Med hjälp av fiskvägar kan man återställa fiskarnas vandringsmöjligheter i uppdämda strömmande vatten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har samlat rikligt med erfarenhet särskilt av planering och byggande av naturenliga fiskvägslösningar. I strömmande vatten finns det fortfarande många dammar som behöver fiskvägar. För att eventuella intresserade – kommuner och städer, samkommuner, fiskeområden, delägarlag, vattenskyddsföreningar, föreningar för vård av sjöar, fiskeföreningar, ägare till dammar – ska få information om olika alternativ för att förbättra fiskarnas vandringsmöjligheter, vill NTM-centralen i Nyland presentera några av de cirka 80 fiskvägslösningarna i Nyland och erfarenheterna från dem.

 

Uppdaterad: 04.08.2022