Navigeringsmeny
Delegationer – Nyland

Delegationen för NTM-centralen i Nyland 

I anslutning till NTM-centralen i Nyland finns en delegation som fungerar som samarbets- och förhandlingsforum. Delegationen stöder verksamheten och genomförandet av strategin vid NTM-centralen i Nyland. Överdirektör Petri Knaapinen fungerar som delegationens ordförande.

Delegationens sammansättning

 • Aalto-universitetet
 • AKAVA 
 • Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
 • Askola kommun
 • Finlads Näringsliv EK
 • Esbo stad
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
 • Hangö stad
 • Helsingfors stad
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Helsingforsregionens trafik HRT
 • Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
 • Hämeen liitto
 • Infra Nyland rf
 • Ingo kommun
 • KUUMA-seutu
 • Högfors stad
 • Grankulla stad
 • Lappträsk kommun
 • Linja-autoliitto
 • Lojo stad
 • Lovisa stad
 • Finlands skogcentral, Eteläinen palvelualue
 • Vardagstrygg kommun
 • MTK-Uusimaa ry.
 • Nylands Svenska Producentförbund rf
 • Borgå stad
 • Pukkila kommun
 • Päijät-Hämeen liitto
 • Raseborg stad
 • STTK toimihenkilöjärjestö
 • Sjundeå kommun
 • Finlands Fackföbunds Centralorganisation FFC
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
 • Helsingin Yrittäjät, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ja Uudenmaan Yrittäjät
 • Nylands förbund
 • Vanda stad

Uppdaterad: 22.10.2020