Lontoo grunddamm i Hirvihaaranjoki

Grunddammen fotograferad nedifrån i juni 2011.

 

Hirvihaaranjoki (Mäntsälänjoki, Svartsån) börjar i Sulkavanjärvi som ligger i norra delen av Mäntsälä kommun nära gränsen till Kärkölä. Ån rinner via Mäntsälä, Borgnäs och Borgå och mynnar ut i Sköldvik i Borgå. Hirvihaaranjoki är cirka 78 kilometer lång. Avrinningsområdet vid Lontoo grunddamm är cirka 243 km2.

Syftet med regleringsarbetet i Hirvihaaranjoki var att minska skadorna från översvämningar på åkrar som gränsar till ån. Ett regleringsbolag grundades den 21 juli 1965 och arbetet genomfördes av Helsingfors vattendistrikt, huvudsakligen åren 1969–1978. I samband med regleringsarbetet byggdes 7 grunddammar för att trygga tillräcklig vattennivå vid lågvatten. Grunddammarna byggdes huvudsakligen med natursten.

Lontoo grunddamm består av lera i mitten med sten, kross och grus på, som till skillnad från de övriga dammarna i regleringsprojektet har fått en cirka 20 cm tjock beläggning av betong. Förutom vid mycket höga flöden var Lontoo grunddamm ett vandringshinder för fiskar. Dammens konstruktion har med tiden förfallit bland annat av på grund av vattnet som sipprar igenom dammen och isarna. Den nedre slänten på dammen med betongyta var brant och den nedre delen väldigt söndervittrad. I botten av slänten fanns det rikligt med sten som vattnet rann mellan och lämnade ytan på stenläggningen torr för det mesta.

Vandringsrutten planerades så att den betongförsedda dammkonstruktionen skulle punkteras i högra kanten och en passage utformas i nedre delen av dammen från högra till vänstra kanten direkt under betongdammens nedre slänt. Passagen fick trösklar gjorda av stenar för att få till en tillräckligt liten lutningsgrad för fiskarnas vandring. Arbetsfogarna, strandslänten på höger sida och den nedre delen av betongslänten stärktes och skyddades med stensättning.

En luktpost/skyddsplats för uttrar byggdes av natursten på högra stranden av fåran där det fanns en skyddad och stabil plats att bygga den på. Den skyddade platsen placerades tillräckligt högt upp på en vall så att vattnet inte kan skölja bort den vid en normal översvämning. Man formade en cirkel i sten med en öppning och ovanpå placerades en flat sten. Inuti var sidorna cirka 50–80 cm och höjden cirka 30 cm. I botten bredde man ut ett lager grus.

Basuppgifter om diversifieringen av Lontoo grunddamm

  • År för färdigställande: 2009
  • Längd: 50 m
  • Stigning: cirka 1,5 m
  • Stigningens struktur: nacktröskel av natursten och strömstenar grupperade som trösklar
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,1–1 m
  • Dimensionerande flöde: Hela åns flöde
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 2 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,2–1 m
  • Avstånd från åmynningen: cirka 64 km

 

Lontoo grunddamm före restaureringen sommaren 2009.
Grunddammens längdprofil och tvärsnitt.
Planritning för fiskvägen.
Planbild gjord på fotografiunderlag.
Längdprofil för fiskvägen i Lontoo.
Genomsnitt för fiskvägens kväve.
Grunddammen fotograferad uppifrån i juni 2011.
 
Grunddammen fotograferad uppifrån i juni 2011.
I mars 2011 planterade man ut öring med hjälp av en romlåda vid bottentröskeln.

 

Bilder: Sampo Vainio och Harri Aulaskari

 

Uppdaterad: 04.08.2022