Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla 

Lapissa puute osaavasta työvoimasta koskee monia eri toimialoja korostuen mm. matkailu- ja palvelualoilla. Työvoiman saatavuuden haasteet koetaan isona esteenä investoinneille koko Lapin tasolla ja yritysten kasvun jarruna.

Aluevaikuttavuuden näkökulmasta yritysten kohtaama työvoimapula vaatii useita rinnakkaisia toimia ja uudenlaista otetta, muun muassa asuntopulan ratkaisut kunnissa, työnantajamielikuvien kehittäminen, urapolkujen näkyväksi tekeminen yrityksissä ja pitovoimatekijöiden hyödyntämiseen rekrytoinnissa. Yrityksissä, työyhteisöissä ja kunnissa toteutettava kokonaisvaltainen kehitystyö lisää alueiden elinvoimaisuutta ja veto- ja pitovoimaa.

Talvinen tunturimaisema.
Kuva: Tiina Lindström

Pyhä-Luosto pilottialueena veto- ja pitovoiman kehittämiselle

Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla - hankkeen tavoitteena on määritellä Pyhä-Luoston alueen osaavan työvoiman saatavuuden keskeisimmät kehityskohteet ja laatia tähän liittyvät pitkän ja lyhyen aikavälin alue- ja työyhteisökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pyhä-Luoston alueen matkailuyritysten, Visit Pyhä-Luosto ry:n sekä Pelkosenniemen, Sodankylän ja Kemijärven kuntien kanssa. 

Osallistumalla hankkeeseen yritykset saavat maksutonta asiantuntija-apua ja konkreettisia neuvoja mm.:

 • Rekrytointiosaamisen kehittämiseen
 • Työnantajakuvan kehittämiseen
 • Lisäksi yritykset vahvistavat osaamistaan veto- ja erityisesti pitovoimaan liittyen: Mitä veto- ja pitovoimatekijät tarkoittavat yrityksen näkökulmasta? Mitkä ovat käytännön toimenpiteitä osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja erityisesti kiinnittämiseksi alueelle yrityksen näkökulmasta? Mitä yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä voidaan kehittää?

Yrityksissä, työyhteisöissä ja kunnissa tehtävä kokonaisvaltainen kehitystyö vahvistaa työyhteisöjen ja alueiden vetovoimaisuutta työvoiman saatavuuden sekä veto- ja pitovoiman näkökulmista. Hankkeessa korostuu eritysesti alueellinen yhteiskehittäminen. Hanke on osa Työ2030 kehittämisohjelmaa. 

Toimenpiteet

 1. Osaavan työvoiman saatavuuden kehityskohteiden määrittely
 2. Kehittämissuunnitelman laatiminen alue- sekä työyhteisökohtaisesti
 3. Kehittämissuunnitelmien pilotit

Tulokset

 1. Yritysten, paikallisen Visit –organisaation sekä kuntaorganisaatioiden yhteiskehittämisen toimintamalli on käynnistetty
 2. Kohdetyöyhteisöjen valmiudet veto- ja pitovoimaisempaan työyhteisöön ovat parantuneet
 3. Alueen veto- ja pitovoiman ja osaavan työvoiman saatavuus on parantunut hankkeen toimenpiteiden ansiosta

Toimiaika

Hankkeen toimiaika on 1.7.2022-31.3.2023.

Työ2030-kehittämisohjelma

Hankkeen rahoittaa Työterveyslaitos ja se on osa laajempaa TYÖ2030-kokonaisuutta, joka tähtää työelämän uudistamiseen. TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Lue lisää Työ2030-kehittämisohjelmasta ohjelman verkkosivuilta.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Tiina Lindström, puh. +358 295 037 173

[email protected]
 

Muualla verkossa

Ajankohtaista

 • Tämä opas on koostettu, jotta voisit oman kiireesi keskellä keskittyä rekrytoinnissa oikeisiin asioihin ja välttyä muiden jo tekemiltä virheiltä. Aito rekrytointi on yrityksen arvomaailmaan ja tavoitteisiin sopivan osaamisen, tahtotilan ja kehittymiskyvyn löytämistä ja vaalimista. Rekrytointiprosessi on jatkuvaa toimintaa, jota ei tule jättää viimetinkaan yksi resurssitarve kerrallaan. 

  Opas on jaettu kolmeen rekrytoinnin vaiheeseen: 

  1.    Ennen rekrytointia
  2.    Rekrytoinnin aikana
  3.    Rekrytoinnin jälkeen

  Voit ladata oppaan tästä (pdf).

  Kohti onnistuneita rekrytointikokemuksia!

  Opas on tuotettu Lapin ELY-keskuksen pilottihakkeessa Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla, maaliskuussa 2023.
   

 • Lämpimästi tervetuloa Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla -hankkeen päätöstilaisuuteen Luostolle!

  Aika: 14.3.2023 klo 9–12
  Paikka: Hotelli Luostotunturi, kokoustila Kipinä  

  Tilaisuus on tarkoitettu Pyhä-Luoston alueen matkailuyrittäjille ja yritysten henkilöstölle, sekä muille kehittämistyöstä kiinnostuneille sidosryhmille. Alustava ohjelma näkyy alla. Varauduthan esittämään oman yrityksen näkökulmasta yhden esimerkin, kokemuksen tai oivalluksen, jolla olette itse tai yhdessä alueen kanssa löytäneet ratkaisuja työvoiman saatavuuteen tai pysyvyyteen hankkeen aikana. 

  Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Visit Pyhä-Luosto ry:n kanssa. Mukana on lisäksi Sodankylän kunta, Pelkosenniemen kunta sekä Kemijärven kaupunki. Kysymyksiä ja toiveita tilaisuuteen liittyen voi esittää minulle. 

  Ohjelma: 
  9:00-9:15          Tervetuloa aamukahvit

  9:15-9:20          Tilaisuuden avaus, Satu Huikuri, yksikön päällikkö Lapin ELY-keskus

  9:20-9:45          Veto- ja pitovoimaisen Pyhä-Luoston kehittämissuunnitelma, Tiina Lindström projektipäällikkö Lapin ELY-keskus

  9:45-10:15        Uusia konsepteja ja toimintamalleja työntekijöiden houkuttelemiseen ja kiinnittymiseen Pyhä-Luostolle,  Katariina Imporanta/Kaltio Creative & Hilma Heikkinen/Kokoamo

  10:15-10:30      Kuntien rooli työvoiman houkuttelussa ja pidossa (Sodankylä, Pelkosenniemi, Kemijärvi)

  10:30-10:45     TAUKO

  10:45-11:10      Alueen yritysten esimerkkejä, oivalluksia ja kokemuksia työvoimapulan ratkaisemiseksi

  11:10-11:30      Rekrytoinnin muistilista Pyhä-Luoston matkailuyrityksille, Markku Kaijala ja Sakari Sivonen / Pro Source Oy

  11:30-11:50      Miten jatkamme yhteistä kehittämistyötä hankkeen jälkeen, Anu Summanen, Visit Pyhä-Luosto

  11:50-12:00      Tilaisuuden päätös, Lapin ELY-keskus

 • Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla hankkeessa on aloitettu neljä kuukautta kestävä palvelumuotoilu ja -konseptointi jakso. Palvelussa rakennetaan toimintamalleja ja tehdään kokeiluja, joilla vahvistetaan Pyhä-Luoston matkailualueen työntekijöiden asettautumista alueelle ja parannetaan arjen viihtyvyyttä sekä työstä palautumista. Tavoitteena on sitouttaa työntekijöitä työpaikkoihin ja kotikuntaansa yhä vahvemmin, panostamalla vapaa-ajan laatuun sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Palvelulla vahvistetaan samalla alue- ja työnantajabrändejä.

  1. Palvelussa luodaan yritysten työntekijöiden vapaa-ajalle yhteisöllisiä toimintamalleja, mm. yhteistä harrastustoimintaa, joita testaan marras-tammikuussa 22–23.
  2. Palvelussa kehitetään alueen yhteistä henkilöstöpassia monipuolisemmaksi, laadukkaammaksi ja kilpailukykyiseksi konseptiksi.
  3. Palvelussa kehitetään kahden uuden henkilöstömajoittamiseen hankitun rakennuksen asumiskonseptia siten, että se tukee työhyvinvointia, työstä palautumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, sekä saa vahvan ja positiivisen maineen. (Luppo ja Henksukero) Huom! Prosessiin saa osallistua myös muut alueen yritykset, jotka haluavat kehittää nykyisiä tai tulevia työsuhdeasuntojaan prosessin pohjalta.
  4. Palvelussa tuotetaan valmiita markkinointiviestinnän työkaluja kehitetyistä palveluista, jotta niistä on helppo viestiä työntekijöille ja työnhakijoille vaikuttavasti.

   

  Palvelun toteutuksesta vastaa Kaltio Creative Oy.

 • Hankkeen kautta on nyt tarjolla Pyhä-Luoston alueen matkailuyritysten tarpeisiin ja aikatauluihin räätälöitävää valmennusta rekrytointiosaamisen ja työnantajabrändin kehittämiseen. 

  Valmennuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää Pyhä-Luoston matkailuyritysten valmiuksia kilpailukykyiseen ja tulokselliseen rekrytointiprosessiin. Lisäksi valmennus perehdyttää yrityksiä työnantajamielikuvan arviointiin, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Valmennukset on tarkoitettu ensisijaisesti kehittämishankkeeseen sitoutuneille matkailualan pien- ja pk-yrityksille, mutta mikäli paikkoja jää informoidaan niistä Visit Pyhä-Luosto Matkailuyhdistyksen kautta alan muille yrityksille.

  Valmennus koostuu taustakartoituksesta, yhteisestä aloitustilaisuudesta, itseopiskelumateriaalista sekä  yrityskohtaisista rekrytointiin ja työnantajamielikuvaan liittyvistä valmennuksista. Aloitustilaisuus järjestetään paikan päällä Pyhä-Luoston alueella 8.12. Yrityskohtaiset valmennukset järjestetään pääosin etätapaamisina Teamsin välityksellä joulukuun 2022 - helmikuun 2023 aikana.

  Valmennuksen päävastuullinen konsultti on Pro-Source Oy:n Toimitusjohtaja, Senior Partner Markku Kaijala. Valmennuksen teknisestä toteutuksesta sekä sähköisten alustojen  asiantuntijuudesta vastaa Pro-Source Oy:n vastaava johtava tutkimusasiantuntija, Head of Research Sakari Sivonen.

  Valmennuksen vaiheet:

  Vaihe 1.

  Rekrytointivalmennuksen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään siihen, että rekrytoinnin vastuuhenkilöt saavat riittävän osaamisen sekä työkalut onnistuneen rekrytoinnin suunnitteluun.
  Työnantajamielikuvan rakentamisessa on avainasemassa auttaa etsimään vastaukset 
  kysymyksiin:

  • Miksi olemme olemassa
  • Mitä haluamme saada aikaiseksi
  • Miten nämä näkyvät ulospäin vai näkyvätkö?

  Vaihe 2.

  Rekrytointivalmennuksen toisessa vaiheessa rekrytoinnin vastuuhenkilöt saavat riittävän  osaamisen sekä työkalut, joiden avulla he osaavat tehdä oikean tyyppisen tarvemäärityksen ja  ymmärtävät minkälainen rekrytointiprosessi sopii kuhunkin tarpeeseen. Toisessa vaiheessa keskitytään avaamaan rekrytointiprosessin avainkohtia ja riskejä. Tässä  osiossa annetaan työkalut siihen, kuinka toteuttaa suoritusperusteinen haastattelu, arvioida  substanssiosaamisen ja persoonan vaikutuksia sekä ymmärtää suoraselkäisyyden, rehellisyyden (integriteetti) ja kyvykkyyden merkitykset aitoon yhteistyöhön.

  Vaihe 3.

  Rekrytointivalmennuksen viimeisessä vaiheessa keskitytään siihen, miten varmistaa työntekijän onnistuminen tehtävässään ja pysymisen siinä. Työnantajamielikuvan osalta viimeisessä valmennuksessa keskitytään seuraamaan tavoitteita oikeilla toimintamalleilla sekä asettamaan tarkoituksenmukaiset mittarit tavoitteille. Näillä varmistetaan yrityskulttuurin ja arvojen toteutuminen, säilyminen sekä kehittyminen, kun arki koittaa.

  Valmennusten jälkeen

  Valmennuskokonaisuudella lisätään osaamista monikanavaiseen rekrytointi-ilmoittamiseen sekä saadaan oppia, kuinka tunnistaa yrityksen kilpailuedut rekrytointimarkkinoilla ja miten rakennetaan positiivinen rekrytointiviesti.

  Valmennuskokonaisuus tarjoaa työkaluja työnhakijoiden soveltuvuuden arviointiin ja haastattelutekniikoihin sekä lisää ymmärrystä kilpailukykyisen työsopimuksen laatimisesta, työnantajamielikuvan arvioinnista, kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Valmennuskokonaisuus sisältää myös perustason digitaaliset itseopiskelumateriaalit onnistuneesta rekrytointiprosessista, työnantajamielikuvan arvioinnista ja kehittämisestä.

  Lisätietoja: 
  Tiina Lindström, Projektipäällikkö
  Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla
  puh. +358 295 037 173
  tiina.lindstrom(at)ely-keskus.fi
   

 • Hei Pyhä-Luoston alueen yrittäjä, työntekijä, asukas, kehittäjä ja toimija,

  mitä sinä ajattelet alueellisesta yhteistyöstä ja työntekijöiden hyvinvoinnista? Hanke järjesti ajatushautomon 15.11.2022 klo 11.30 - 16.00.

  Etsimme Pouta-ajatushautomossa uusia näkökulmia Pyhä-Luoston alueen työntekijöiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Ideoimme yhdessä ratkaisuja yritysten, kuntien ja kaupungin tarjoamien palveluiden markkinointiin sekä alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseen työn tekemisen paikkana.

  Työskentely alkoi hankkeen tarjoamalla lounaalla klo 11.30, Cafe & Wine Neidonsydän, Kultakeronkatu 4 (Pyhätunturin liikekeskus).

  Yhteistyöterveisin,
  Katariina Imporanta / Kaltio Creative
  Hilma Heikkinen / Kokoamo 
  Tiina Lindström / Lapin ELY-keskus

 • Hankkeen Kick off tapahtuma Pyhätunturilla 28.9.2022 klo 9:00-14:15

  Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla on Lapin ELY-keskuksen toteuttama aluekehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä Pyhä-Luoston alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen matkailuyritysten, Visit Pyhä-Luosto ry:n, Pelkosenniemen ja Sodankylän kuntien ja Kemijärven kaupungin kanssa.

  Kehittämissuunnitelmia on mukana laatimassa ja testaamassa yhdeksän hankkeeseen mukaan ilmoittautunutta matkailualan yritystä. Näiden yritysten lisäksi kaikki muutkin alueella toimivat pien- ja pk-yritykset ovat erittäin lämpimästi tervetulleita keskustelemaan ja kehittämään aluetta ja yritystään, osana tätä hanketta.

  Lapin ELY-keskus järjesti syyskuussa hankkeen Kick off -tilaisuuden Luontokeskus Naavassa, jossa käytiin läpi:

  • Mitä konkreettista apua hankkeen kautta on yrityksille tarjolla.
  • Mitä alamme hankkeessa yhdessä tehdä, miten ja milloin.
  • Lisäksi tartumme jo joihinkin päivänpolttaviin aiheisiin ja aloitamme kehittämissuunnittelun sekä tarjoamme tietoa ja vastauksia rekrytointiin liittyviin kysymyksiin.

  Alta löydät päivän ohjelman: 

  9:00-9:15 Kehitetään yhdessä Pyhä-Luostoa yhdeksi maailman parhaista matkailualueista yrittää, elää ja tehdä työtä (Tiina Lindström, Lapin ELY-keskus) 
  9:15-9:30 Mikä tekee meistä pitovoimaisen työpaikan?  (Anu Summanen, Visit Pyhä-Luosto ry) 
  9:30-10:00 Eläminen Pyhä-Luoston alueella: keskustellaan mm. asuntotilanteesta (Pelkosenniemi, Sodankylä ja Kemijärvi)
  10:00-11:00 Vetovoimainen alue houkuttelee työntekijät. Teemme sen yhdessä! (yhteinen työpaja) 

  11:00-11:45 LOUNAS Cafe Loimu 45min

  11:45-12:00 Rekrytoinnin nykytilanne alueen yrityksissä (yhteinen keskustelu)
  12:00-12:15 Miten rekrytoin kansainvälistä työvoimaa ja mitä tukea on tarjolla? (Roosa Salomaa, Lapin TE-palvelut) 
  12:15-12:30 Muutoskyvykkyys yritysten vahvuutena. Mitä Tunturi-Lapissa tehdään ja miksi? (Henna Poikajärvi, REDU Edu Oy)
  12:30-12:45 Rahoitusmahdollisuuksia yrityksille asiantuntijan palkkaamiseen (Hanna Hietajärvi, Lapin ELY-keskus)

  12:45-13:15 KAHVITAUKO 30min

  13:15-14:00 Johtamisen tulevaisuuden trendit: Mitä johtamiselta edellytetään tulevaisuudessa? (Laura Sarparanta, Työ2030)
  14:00-14:15 Tilaisuuden päätös: Mitä tapahtuu seuraavaksi? (ELY-keskus & Visit Pyhä-Luosto)

  Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Visit Pyhä-Luosto ry:n kanssa. Mukana on lisäksi Sodankylän kunta, Pelkosenniemen kunta sekä Kemijärven kaupunki.

  Lisätietoja:
  Tiina Lindström, Projektipäällikkö
  Osaavaa työvoimaa työyhteisö- ja kumppanuusverkostoilla
  puh. +358 295 037 173
  tiina.lindstrom(at)ely-keskus.fi

Päivitetty: 17.05.2023