Kocksbybäckenin padon korvaaminen pohjakynnyksillä ja uoman kunnostuksella

Kocksbybäckenin pohjakynnykset kunnostuksen jälkeen elokuussa 2004.


Vuonna 2000 tehdyssä inventoinnissa havaittiin, että Ingarskilanjoen alimmassa sivu-uomassa Kocksbybäckenissä oli noin metrin korkuinen pato kasteluveden ottamista varten. Ylä- ja alapuolisen vedenpinnan korkeusero oli vähäinen, koska rakennelma vuoti vettä läpi ja esti kalojen vaelluksen. Puro on erittäin merkittävä lisääntymisalue Ingarskilanjoen alkuperäiselle taimenkannalle ja siksi puroa kunnostettiin vuonna 2003. Kunnostuksen yhteydessä pato purettiin ja korvattiin pohjakynnyksillä, jotka sopivat taimenelle myös lisääntymis- ja elinalueeksi. Heti kunnostuksen jälkeen havaittiin merestä nousseita kutevia kaloja pohjakynnyksen niskalla ja yläpuoliselta alueelta on tehty säännöllisesti havaintoja taimenista.

Perustietoja Kocksbybäckenin patomuutoksesta

  • Valmistumisvuosi: 2003
  • Pituus: 20 m
  • Nousu: n. 0,3 m
  • Miten nousu on porrastettu: 2 pohjakynnystä ja virtakiviä
  • Pääkynnysten korkeusero: 0,15 m
  • Mitoitusvirtaama: koko puron virtaama
  • Vesileveys mitoitusvirtaamalla: 2 m
  • Vesisyvyys mitoitusvirtamalla: 0,1–0,5 m
  • Etäisyys jokisuusta: 2,3 km
Patorakennelma vuonna 2000.
Pato purettu ja pohjatöiden teko käynnissä. Kuva vuodelta 2003.

Kivien asettelu ja korkeustasojen tarkastaminen alkamassa.

Ensimmäinen kerros kivirungosta tehty ja mursketäyttö käynnissä. ​​​​​
Toinen kivikerros ja mursketäyttö valmis.
Pohjakynnykset verhoiltu soralla ja kivillä.

Kutukuoppa niskalla vuoden 2005 marraskuun alussa.

 

Kuvat: Harri Aulaskari

Päivitetty: 04.08.2022