Navigointivalikko

Palkkaturva - ingressi

Palkkaturva

Ajankohtaista

  • 1.7.2021 voimaan tulleilla lakimuutoksilla palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien saatavien työntekijäkohtaista enimmäismäärää on nostettu 15 200 eurosta 19 000 euroon. Merimiesten palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien vahingonkorvausten ja hyvitysten työntekijäkohtaista enimmäismäärää nostettiin samoin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Linkki lakimuutokseen.

Palkkaturvan hakemisesta

Koko Suomen palkkaturva-asiat hoidetaan keskitetysti Uudenmaan ELY-keskuksessa. Odotettavissa oleva palkkaturvahakemuksen käsittelyaika on noin viisi (5) kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Jos määräajan viimeinen päivä on viikonloppuna, arkipyhänä tai yleisenä vapaapäivänä, hakemuksen voi jättää vielä seuraavana arkipäivänä. Hakemus on jätettävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä virastojen aukioloajan päättymiseen kello 16.15 mennessä. Asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun toteutumiseksi sähköisesti toimitetut hakemukset, jotka on jätetty virastojen aukiolopäivinä klo 16.15.00 jälkeen, tulevat vireille seuraavana arkipäivänä.

Voit hakea palkkaturvaa sähköisen asioinnin kautta. Palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille,  ammattiyhdistyksille ja konkurssipesille. Palvelun käyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esimerkiksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen). Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Hakemuksen voi tarvittaessa myös postittaa Uudenmaan ELY-keskukseen tai lähettää turvapostipalvelun kautta valitsemalla vastaanottajaksi Uudenmaan ELY-keskus / palkkaturva (palvelu vaatii rekisteröitymisen). Hakemuksen voi jättää myös mihin tahansa ELY-keskukseen tai työ- ja elinkeinotoimistoon.

Palkkaturvajärjestelmä

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä.

Palkkaturvan hakijana voi olla työntekijä tai työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi. Jos työnantaja on konkurssissa, palkkaturvaa voi hakea asetuksella säädettävin edellytyksin myös työntekijöiden lukuun konkurssipesä.

Tutustu palkkaturvan hakemisen menettelyihin alasivuilla. Huomaa, että voit hakea palkkaturvaa vain tällä sivulla kerrotuilla tavoilla. Älä siis käytä esimerkiksi verkosta löytyvää palkkaturva.fi-sivustoa.

Työllisyysrahasto maksaa vuosittain jälkikäteen valtiolle palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta takaisin perittyjen pääomamäärien erotuksen. Tähän tarvittavat varat kerätään työttömyysvakuutusmaksuina työnantajilta.

 


Alueellista tietoa