Yrittäjän oleskelulupa

Yrittäjän maahanmuutto: oleskelulupaprosessi

Yrittäjän oleskelulupaprosessi riippuu yritysmuodosta ja yrittäjän kansalaisuudesta. ELY-keskuksissa teemme yrittäjän oleskelulupaan liittyvän osapäätöksen vain niissä tapauksissa, joissa yrittäjä on muun kuin EU- tai ETA-maan kansalainen ja yritysmuotona ei ole kevytyrittäjyys tai kasvuyrittäjyys.

Kuka voi hakea yrittäjän oleskelulupaa ELY-keskuksesta?

Yrittäjäksi katsotaan seuraavat henkilöt ja he voivat hakea yrittäjän oleskelulupaa.

  • yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä/tmi)
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen) työskentelevä osakas, joka omistaa vähintään 30 % yrityksestä. 
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies (ei äänetön yhtiömies)
  • osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus ja johtava asema (rajattoman lisämaksuvelvollisuuden pitää olla merkitty kaupparekisteriin).
  1.  Yrittäjä, jolla on muun kuin EU- tai ETA-maan kansalaisuus:

Yrittäjän, joka saapuu Suomeen EU-maiden ulkopuolelta ja haluaa toimia yrittäjänä, on haettava Suomen myöntämää oleskelulupaa. Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta: ELY-keskus arvioi yritystoiminnan kannattavuuden edellytykset ja yrittäjän toimeentulon riittävyyden, jonka jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee lopullisen päätöksen oleskeluluvasta.

  1. Yrittäjä, joka on EU-kansalainen

EU-valtion, Pohjoismaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisten, joiden aikomuksena on toimia Suomessa yrittäjänä, eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Henkilön tulee hakea EU-rekisteröintiä.

Lisätietoja oleskeluoikeuden rekisteröinnistä: Maahanmuuttovirasto: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

Muut yritysmuodot:

Kevyt-yrittäjä: kevytyrittäjät, jotka työskentelevät laskutuspalvelun kautta ilman y-tunnusta, eivät ole yrittäjiksi katsottavia, eivätkä voi saada yrittäjän oleskelulupaa.

Kasvuyrittäjä: Kasvuyrittäjäksi aikovat tarvitsevat Business Finlandilta myönteisen lausunnon yritystoiminnasta, ennen oleskeluluvan hakemista Maahanmuuttovirastosta. Lisätietoja kasvuyrittäjän oleskelulupahakuun liittyen:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 18.01.2024