Korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille

Kunnille ja 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille korvataan pakolaisten vastaanottoon liittyviä kustannuksia. Valtion talousarviossa osoitetaan ELY-keskuksille määrärahat näiden kustannusten korvaamiseksi. Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on voimassa oleva kunnan kotouttamisohjelma sekä sopimus pakolaisten vastaanotosta.

Laskennalliset korvaukset maksetaan kunnille automaattisesti kuukausittain, kun taas tulkkaus-, toimeentulotuki- ja erityiskustannusten korvauksia kunnan ja hyvinvointialueen tulee erikseen hakea ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus).

ELY-keskuksessa ohjaamme ja neuvomme kuntia ja hyvinvointialueita korvausten hakemisessa. Mikäli kunnalle tai hyvinvointialueelle aiheutuu huomattavia kustannuksia esimerkiksi pakolaisten sosiaali- ja terveydenhuollosta tai ilman huoltajaa alaikäisenä tulleiden nuorten jälkihuollosta, teemme ELY-keskuksessa päätökset näiden kustannusten korvaamisesta. Päätös tehdään aina kunnan tai hyvinvointialueen yksilöityyn hakemukseen perustuen. Näiden ns. erityiskustannusten korvaaminen edellyttää aina erikseen tehtyä, voimassa olevaan korvauspäätöstä.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.01.2024