Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua

Hyvin työssään viihtyvä ja pätevä henkilöstö on yrityksen menestymisen tärkein voimavara. Työntekijä voi hyvin, kokiessaan fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja että häntä arvostetaan. Toimivassa työyhteisössä on hyvä yhteishenki, työntekijät voivat vaikuttaa työhönsä ja työprosessit ovat toimivia. Parhaimmillaan yrityksen henkilöstön yhteistyö on enemmän kuin osiensa summa ja työ innostaa tekijöitään.  

Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke tarjoaa kainuulaisille yrityksille palveluja työelämän laadun kehittämiseen. Päätavoitteena on auttaa yrityksiä analysoimaan oman organisaationsa työelämän laatua ja tunnistamaan kehittämiskohteita. ​​Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa yritysten työntekijöiden työhyvinvointia, tuottavuutta, kilpailukykyä sekä houkuttelevuutta. 

Hanke toteuttaa työelämän laatua kartoittavan kyselyn ja yrityskohtaisilla haastatteluilla syvennetään tilannekuvaa. Näiden pohjalta laaditaan yhdessä kehittämissuunnitelmat, joihin nostetaan esille tulleista teemoista tärkeimmiksi koetut. Yritykset voivat hyödyntää tunnistettuihin kehittämistarpeisiin perustuvaa koulutus- ja valmennustarjontaa. Hanke aktivoi yrityksiä myös muiden ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelujen hyödyntämiseen. 

Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua- hanke rahoitetaan kokonaan Euroopan sosiaalirahastosta, ja hanketta hallinnoi Kainuun ELY-keskus. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus​​. Erityistavoitteena on 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen​. Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2022-31.10.2023.

Business Kainuun Tietotiistain tallenteilta voit tutustua tarkemmin hankkeeseen ja kuulla yrittäjän kokemuksia työelämän laadun kehittämisestä.

Asiaa johtamisesta

Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke toteutti webinaarisarjan, jossa pureuduttiin tarkemmin yhteen työelämän laatuun vaikuttavaan teemaan, ja johon lähestyttiin käytännön esimerkkien kautta.

Webinaari-tallenteet YouTube-kanavalla ovat katsottavissa vuoden 2024 loppuun asti:

Tunti koostuu käytännön esimerkin tuovasta yritysvideosta, asiantuntijan syventävästä esityksestä sekä yhteisestä aiheen käsittelystä. Asiantuntijaosuudesta vastaa Työturvallisuuskeskus.

Kainuun ELY-keskuksen, Vipuvoimaa EU:lta sekä ESR logot.

Päivitetty: 05.03.2024