Tulevaisuuden taidot - Kainuu ennakoi

Kainuun työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa lähdetään ratkomaan kehittämällä ennakointia ESR rahoitteisella hankkeella Tulevaisuuden taidot - Kainuu ennakoi. Tavoitteena on parantaa osaavan työvoiman saatavuutta Kainuussa sekä helpottaa työpaikkojen täyttymistä ja parantaa työllisyysastetta Kainuun maakuntaohjelman ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Kolme tärkeintä päätavoitetta ovat osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin vahvistaminen ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen, maakunnallisen ennakoinnin ja seurannan toimintamallin luominen ja kärkitoimialojen ennakointi- ja seurantafoorumityöskentelyn uudistaminen sekä ennakoinnin tuloksista viestiminen.

Hankkeen aikana on tarkoituksena luoda toimintamalli, jonka avulla ennakoinnin toimijat voivat laatia osaamisen kehittämisen tulevaisuuskuvaa 3-5 vuoden aikajänteellä ja etsiä ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. Toimintamallia kehitetään siten, että yritykset saadaan entistä tiiviimmin mukaan ennakointiin ja ennakointitieto puolestaan hyödyttämään yritysten kehittämistoimintaa. Ennakoinnin toimintamallin kehittämisen yhteydessä kehitetään viestintää ja nivotaan viestintä osaksi uusia toimintatapoja ja yhteistyötä.

Tulevaisuuden taidot - Kainuu ennakoi -hanke rahoitetaan kokonaan Euroopan sosiaalirahastosta, ja hanketta hallinnoi Kainuun ELY-keskus. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoitteena on 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Hanke aloitti toimintansa 3.1.2022 ja päättyi 31.10.2023.

Kainuun ELY-keskuksen, Vipuvoimaa EU:lta sekä ESR logot.

Päivitetty: 05.03.2024