Palvelut

Palvelut kohderyhmittäin

ELY-keskusten palveluja voi hakea kohderyhmittäin, joita ovat kansalaiset, yritykset ja yhteisöt sekä viranomaiset:

Muita palveluja

Lisäksi löydät tietoa rahoituksista ja avustuksista, luvista, ilmoituksista ja vahingonkorvauksista, sekä tietoa käsittelyajoista, neuvonta- ja tietopalveluista sekä valvonnasta: