Navigointivalikko
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.

Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 20202022. Vuonna 2022 kokeiluohjelma sai jatkorahoitusta vuosille 20232024. Kokeiluohjelmasta myönnettiin tukea ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 20162018. 

Valtakunnallisen kokeiluohjelman rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Ohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjelman tavoitteet 

Mihin rahoitusta voi saada?

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tukea myönnetään toimintaan, joka edistää biomassojen prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä.

Tukea myös investointeihin

Ohjelmasta voidaan myöntää tukea myös lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviin kone-, laite ja rakennusinvestointeihin, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit. Lisäksi määrärahat ovat käytettävissä ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen.

Mitä biomassalla tarkoitetaan?

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Haku on auki sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että tuotannollisen toiminnan aloittaviin investointeihin

​​​​​Seuraava hakujakso päättyy 30.9.2024 klo 16.15.

Ota rohkeasti yhteyttä Anja Norjaan, jos sinulla on jokin hankeidea mielessäsi.

Rahoitettavat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet on saatava valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä.

Huomioithan, että mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää viranomaislupaa (rakennuslupa, ympäristölupa), tuen myöntämisen edellytyksenä on lainvoimaisen luvan esittäminen.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan

Sähköistä lomaketta käyttämällä asiasi käsittelyaika lyhenee, saat heti kuittauksen lähettämisen onnistumisesta, lomake rekisteröityy saapumispäivän sähköiseen asiointijonoon ja voit liittää mukaan liitetiedostoja (max 40 Mt). Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä. Liitteet pyydetään ystävällisesti lähettämään pdf-muodossa.

Katso videolta vinkkimme hyvän rahoitushakemuksen laatimiseen (youtube.com)

Ajankohtaiset

Tulevat hakujaksot

Vuoden 2024 hakujaksot päättyvät seuraavasti:

  • 30.9. klo 16.15.

Lähetä kaikki hakemukset, liitteet ja täydennykset sähköisen asiointipalvelun kautta (ely-keskus.fi).

Investointien valintaperusteet ovat muuttuneet 22.2.2024

Jos aiot hakea investointitukea tuotannollisen toiminnan käynnistämiseen, huomioithan uudet valintaperusteet. Valintaperusteisiin on lisätty 22.2.2024 kuudenneksi kohdaksi Saaristomeriohjelma. Hakemusten pisteytyksessä arvioidaan, miten investointi toteuttaa Orpon hallituksen Saaristomeriohjelman painotuksia.

Saaristomeriohjelma-pisteet lasketaan muiden pisteiden päälle. Investoinnin ei tarvitse olla fyysisesti Saaristomeren alueella, mutta pisteytyksessä huomioidaan esimerkiksi investoinnin monistettavuus sekä hyödyt Saaristomeren alueen ravinteiden kierrätykseen.

Muutos koskee ainoastaan investointeja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden valintaperusteet pysyvät ennallaan.

Linkki valintaperusteisiin (pdf) on tämän sivun aineistopankissa Hakijalle-otsikon alla.

Lue lisää tiedotteesta (sttinfo.fi)

Ravinteiden kierrätyksen läpimurtoon ideoitiin ratkaisuja työpajassa

Kuka ravinteiden kierrätyksestä hyötyy ja kuka maksaa kustannukset? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita ravinnekierto tuo mukanaan? Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman luotsaamassa työpajassa, joka oli osa Agrihubin, maaseutuverkoston ja ProAgria Keskusten liiton järjestämää Katse horisonttiin! -ideavirtaamoa 9.1.2024.

Lue lisää uutisesta (ely-keskus.fi)

Ravinteiden kierrätys mukana Okra-maatalousnäyttelyssä 5.8.7.2023

Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuivat Okra-maatalousnäyttelyyn yhteisellä Ravinteet kiertoon -pisteellä, joka oli osa MMM:n hallinnonalan yhteisosastoa. Esillä olivat Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma ja Ravinnekiertotuki. 5.–8.7.2023 Oripäässä järjestetty Okra kokosi neljän päivän aikana noin 83 000 kävijää.

Ravinteet kiertoon -pisteellä asiantuntijat esittelivät ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneille yrityksille ja toimijoille erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Kuhinaa osastolla riitti – esimerkiksi ravinnekierrätys-tietovisaan vastasi lähes 400 kävijää. Pisteellä sai myös tutustua kokeiluohjelmasta rahoitusta saaneiden hankkeiden näytteisiin kierrätyslannoitevalmisteista, turpeettomista kasvualustoista sekä maanparannuskuiduista. Pisteellä vieraili myös uusi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Lue koko uutinen täältä (ely-keskus.fi).

Ohjelmalavalla seisovat haastattelija Hannakaisa Markkanen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä haastateltavat Sanna Tikander maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
MMM:n Sanna Tikanderia (keskellä) ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Anja Norjaa (oikealla) Luonnonvarat-ohjelmalavalla haastatteli MMM:n Hannakaisa Markkanen (vasemmalla).

Kestävä kiertotalous etenee - Biolan Oy:n Euran biokuitutehdas valmis

Biolan Oy:llä Eurassa vietettiin 7. helmikuuta 2023 maailman mittakaavassakin ainutlaatuisen biokuitulaitoksen avajaisia. Biokuitulaitos on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Lue lisää tiedotteesta (STT-tiedotepalvelu)

Kiinnostavatko kokeiluohjelman mahdollisuudet?

Oletko järjestämässä yrityksille ja kehittäjille suunnattua tilaisuutta, johon haluaisit esittelyn myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta ja sen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä Anja Norjaan ja sovi ajankohtaa ohjelman esittelylle. Ohjelmasta voidaan tukea ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtääviä pilotointi- ja referenssitoimenpiteitä koko Suomessa. 

Yhteystiedot

Anja Norja
Kehittämisasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 587

Maksatusasioissa ota yhteyttä:

Hannele Latvala
Maksatusasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 670

Mari Kaleva
Maksatusasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 686                                 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Päivitetty: 07.05.2024