Navigointivalikko
Alueiden käyttö ja rakentaminen - ingressi

Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta, rakentamista ja muuta alueiden käyttöä asioissa, jotka ovat vaikutuksiltaan maakunnallisesti merkittäviä tai valtakunnallisia. Edistämistehtävän toteuttamiseksi ELY-keskus antaa kuntien kaavoja koskevia lausuntoja ja käy niiden kanssa kaavaneuvotteluita.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Asuinrakennuksia.

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Alueidenkäyttö ja rakentaminen – Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus on kaavaohjauksessaan painottanut erityisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä. Samoin yhdyskuntarakenteen eheys ja ilmastonmuutos ovat olleet esillä erityisesti kuntien strategisissa yleiskaavoissa.

Keski-Suomen ranta-alueet ovat muutamia kuntia lukuun ottamatta lähes kokonaisuudessaan rantayleiskaavoituksen piirissä. Joissain kunnissa on meneillään rantayleiskaavojen päivitys. Painopiste kaavoituksesta on siirtymässä rannoista keskusta-alueisiin: keskustojen yleiskaavojen laatimiseen ja asemakaavojen ajantasaistamiseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on aktiivinen kulttuuriympäristön hoidon ja vaalimisen edistäjä. Se muun muassa koordinoi maakunnan kulttuuriympäristöryhmää MAKUa ja myöntää vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoidon hankkeisiin.