Palvelut - Valvonta - ingressi

Valvonta

Elinkeinot

Ympäristö

ELY-keskuksilla on ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukaisia valvontatehtäviä. ELY-keskus valvoo aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.10.2022