Navigointivalikko
EU-rahoitus - Euroopan kalatalousrahasto ingressi

Euroopan kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 2021 - 2027

Ensimmäiset hakumenettelyt on avattu maaliskuussa 2022. Loput toimenpiteet on tarkoitus avata haettaviksi, kun komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman. 

Uuden EMKVR-asetuksen mukaiset toimintalinjat ovat:

  1.  kestävän kalastuksen ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistamisen ja säilyttämisen edistäminen;
  2.  kestävien vesiviljelytoimien sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen edistäminen ja siten unionin elintarviketurvan edistäminen;
  3.  kestävän sinisen talouden mahdollistaminen rannikko-, saari- ja sisämaa-alueilla sekä kalastus- ja vesiviljely-yhteisöjen kehittämisen edistäminen;
  4.  kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin vahvistaminen sekä turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen merten ja valtamerten mahdollistaminen.

Alueelliset kalatalousryhmät

Alueellisten kalatalousryhmien tavoitteena on toimijoiden aktivointi ja alueen suunnitelmallinen kehittäminen. Kalatalousryhmien tehtävänä on alueen alkutuotannonedellytysten parantaminen esimerkiksi alkutuotantoa tukevan infrastruktuurin suunnittelun kehittämisellä, alueen yritysten aktivointi ja kehittäminen sekä osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoittaminen.

logo: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto


Alueellista tietoa


Päivitetty: 30.03.2023