Elinkeinokalatalous

ELY-keskukset edistävät kalatalouden kehittymistä elinvoimaiseksi toimialaksi. Elinkeinokalatalous koostuu kalastuksesta, vesiviljelystä sekä kalan jalostuksesta ja kalakaupasta. Ammattikalastus painottuu rannikolle ja jalostus Etelä-Suomeen. Toiminta on keskittynyt erityisesti kotimarkkinoille.

TIETOA ALUEELTA

Elinkeinokalatalous - Pohjois-Pohjanma

Pohjois-Pohjanmaan alueella elinkeinokalatalousasioista vastaa Lapin ELY-keskus.


Päivitetty