Avaa chat-ikkuna

Kävely ja pyöräily

ELY-keskukset edistävät kestävää liikkumista kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia. ELY-keskukset huolehtivat valtion ylläpitämien jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidosta. Lisäksi jalankulku- ja pyöräilyväyliä rakentamalla ja parantamalla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia valita kestävämpiä liikkumismuotoja.

Kävely ja pyöräily ovat merkittävässä roolissa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Valtakunnallisena tavoitteena onkin kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvattaminen 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite tukee myös liikenneturvallisuuden kehittymistä ja liikenteen haittojen vähentymistä. Lisäksi lihasvoimin liikkuminen tuo positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 09.02.2024