Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-palvelukohdeopasteet-ingressi

Palvelukohdeopasteet ja mustapohjainen osoiteviitta

Maantiellä tienkäyttäjää opastetaan paikasta toiseen suunnistustauluilla ja viitoilla. Matkan aikana tarvittavat palvelut voidaan osoittaa tienkäyttäjille palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla opastusmerkeillä. Usein tienkäyttäjä on hakenut tietoa palveluista ja niiden sijainnista etukäteen, jolloin opastusmerkkien tärkein tehtävä on varmistaa palvelukohteeseen perille löytäminen kohteen läheisyydestä. Opastettavassa palvelukohteessa tulee olla riittävä palvelutaso ja opastusmerkissä osoitetut palvelut tulee olla saatavilla niille tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina. Kohteessa on myös oltava kävijämäärä huomioon ottaen riittävästi pysäköintitilaa.

Mustapohjaista osoiteviittaa voidaan käyttää taajamassa opastamaan virastoihin, laitoksiin sekä teollisuus- ja liikelaitoksiin. Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan myös muuhun yksittäiseen kohteeseen.

Palvelukohdeopasteelle ja mustapohjaiset osoiteviitat sijoitetaan tiealueelle ja niille tulee hakea lupa ELY-keskukselta. Hakemusten käsittely kestää yleensä 4–6 viikkoa.  Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

Myönteisen lupapäätöksen yhteydessä toimitetaan opasteiden mitoituspiirustukset, kartta opasteiden sijoituspaikoista sekä opasteiden pystytysohjeen. Opastusmerkkejä ei saa hankkia ennen lupapäätöksen saamista.

Ajankohtaista

31.8.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen hakemuslomakkeen käyttö tulee loppumaan vuoden 2021 lopussa, koska käyttöalustan päivitykset loppuvat ja sen takia alusta on päätetty ajaa alas vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Jatkossa luvan voi siis hakea ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää hakemus kirjeellä postitse.

Päivitys Väyläviraston palvelukohteiden viitoitusohjeeseen

Väylävirasto on päivittänyt palvelukohteiden viitoitusohjeen. Päivityksessä on otettu huomioon 1.6.2020 voimaan tullut tieliikennelaki (729/ 2018), johon lisättiin uusina opastusmerkkeinä polttoaineen jakelun tunnukset (G11.1– G11.4), maastohiihtokeskuksen tunnus (G32) sekä tilapäinen opastusmerkki (G42). Lisäksi ruskea- ja sinipohjaisten tunnusten käyttö samassa palvelukohteen opastusmerkissä muuttui, ja tunnuksia voidaan yhdistellä vapaasti.

Viitoitusohjeessa määritellään palvelukohteiden viitoitusperiaatteet ja viitoituksessa käytettävien merkkien käytön edellytykset. Ohje on tarkoitettu niin palvelukohteiden yrittäjien käyttöön palvelukohteen viitoituksen suunnittelun tueksi kuin palvelukohteiden opastelupia myöntävän viranomaisen lupaharkinnassa käytettäväksi.

Ohjetta käytetään maanteillä kaikille tienkäyttäjille tarkoitettujen palvelujen osoittamiseen, ja sitä voidaan soveltaa myös kaduilla ja yksityisillä teillä

Käsittelymaksut

  • Myönteinen päätös palvelukohteen opastustauluista 350 €
  • Myönteinen päätös palvelukohteen osoiteviitasta ja sen ennakkomerkistä 180 €
  • Myönteinen päätös osoiteviitasta ja sen ennakkomerkistä 180 €
  • Voimassa olevan luvan uusinta muutoksitta 100 €
  • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

Miten haen lupaa opasteille?

Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttämistä. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoinen asiointitapa: sähköiset lomakkeet (ei vaadi tunnistautumista)         

Tarvittaessa voi tulostaa paperilomakkeet ja toimittaa ne postitse. Palautusosoite Pirkanmaan ELY-keskus, Luvat, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Hakemuslomakkeeseen tulee aina liittää:

  • kartta, josta käy ilmi kohteen sijainti sekä mahdolliset toiveet opasteiden sijainnista
  • tiedot kohteessa tarjottavista palveluista, asiakaspaikkojen lukumäärä, aukioloajat yms.

Opasteluvan myöntämiseen vaikuttavat muun muassa kohteessa tarjottavat palvelut, palvelujen taso ja kohteen sijainti sekä lähialueen muut palvelut. Viitoituksen järjestämisen edellytyksenä on, että palvelukohteessa on saatavilla opastusmerkissä osoitetut palvelut palvelulle tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina ja että kohde täyttää merkin myöntämisen edellytykset.

Jos opastettavaksi haetussa kohteessa tarjotaan useita eri palveluita, joiden tunnukset (enintään kolme) halutaan opasteisiin, tulee hakemuksessa kertoa palvelujen tärkeysjärjestys.

Lisätietoja saa Liikenteen asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 600 (arkisin klo 9-16).

Opasteiden hankkiminen, pystyttäminen ja kunnossapito

Opasteiden hankkimisesta, pystyttämisestä ja kunnossapidosta vastaa luvansaaja omalla kustannuksellaan. Luvansaaja hankkii opasteet merkkivalmistajalta, jolla on CE-merkintä tuotteilleen (SFS-EN 12899 ja SFS-EN 1090).

Palvelukohteen opastustaulut

palvelukohteiden opasteiden mallikuvia, liikennemerkit G1 ja G2.

Palvelukohteen opastustauluilla voidaan opastaa opastustunnuste F46 ja G7–G40 osoittamaan kohteeseen, jossa tulee olla riittävä palvelutaso ja opastusmerkissä osoitetut palvelut tulee olla saatavilla niille tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina ilman ennakkovarausta.

Palvelukohteella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikille tienkäyttäjille avoimia palveluja ja toimintoja (huoltoasemat, levähdysalueet, ruokailu- ja majoituspalvelut ilman ennakkovarausta jne.) sekä vapaa-ajan matkailun ja liikkumisen palveluja (nähtävyydet, aktiviteetit, maaseutuyritykset jne.)

Tienkäyttäjä muodostaa mielikuvan kohteen palveluista opastusmerkeissä käytettävien tunnusten perusteella, ja siksi kohteen palvelujen on vastattava vähintään viitoituksen perusteella saatua kuvaa. Kohteessa on myös oltava kävijämäärä huomioon ottaen riittävästi pysäköintitilaa. Palvelukohteiden opastusmerkeissä voidaan käyttää vain niitä tunnuksia, joita kohteen palvelutaso vastaa ja jotka täyttävät tunnuksen käytölle asetetut kriteerit.

Palvelukohteiden viitoituksen lähtökohtana on, että tienkäyttäjä opastetaan lähelle kohdetta tieverkon muulla viitoituksella, minkä jälkeen palvelukohde viitoitetaan lähiopastuksena lähimmältä maantieltä.

Palvelukohteen osoiteviitta ja ennakkomerkit

mallikuva ruskeapohjaisista palvelukohteen osoiteviitoista, liikennemerkki G4.

Palvelukohteen osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuun palvelukohteeseen. Palvelukohteen osoiteviitassa voidaan käyttää yhtä ruskeapohjaista tunnusta, ja tunnuksen mukainen palvelu tulee olla saatavilla sille tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina ilman ennakkovarausta.


Palvelukohteen osoiteviittaa käytetään yleensä vain lähiopastukseen eli osoiteviitta sijoitetaan lähimmälle maantielle kohteeseen johtavaan liittymään eikä sillä viitoiteta maantien suuntaan

Mustapohjainen osoiteviitta ja ennakkomerkit

mustapohjainen osoiteviitta, jossa kuusilogo ja teksti metsälän saha, sekä mustapohjainen osoiteviitan ennakkomerkki metsälän saha ja nuoli oikealle.

Mustapohjaista osoiteviittaa voidaan käyttää taajamassa opastamaan virastoihin, laitoksiin sekä teollisuus- ja liikelaitoksiin. Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan myös muuhun yksittäiseen kohteeseen.

Mustapohjaista osoiteviittaa voidaan joissakin tapauksissa käyttää myös tienkäyttäjille tarkoitetun palvelukohteen opastamiseen ja tällöin osoiteviitassa voidaan käyttää sinipohjaisia palvelukohdeopastetunnuksia (G7-G20).

​​​​​​​​​​​​​​Osoiteviitan ennakkomerkki

Mustapohjaisen osoiteviitan ennakkomerkkiä voidaan käyttää mustapohjaisen osoiteviitan ennakkomerkkinä opastamaan mustapohjaisella osoiteviitalla viitoitettavaan kohteeseen, kun tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai suurempi, kohteeseen johtava liittymä on huonosti havaittavissa, liittymä sijaitsee näkemiltään vaarallisessa paikassa tai kohde synnyttää runsaasti liikennettä.


Alueellista tietoa