Avaa chat-ikkuna

Jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapito

Yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää kuvaava liikennemerkki.

ELY-keskukset vastaavat valtion jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidosta. Katuverkolla vastuu jalankulku- ja pyöräilyväylistä on kunnilla. Jalankulku- ja pyöräilyverkon kunnon ja hoidon kehittämisellä tavoitellaan sitä, että tietyn väyläosuuden kunto olisi aiempaa laadukkaampi ja yhtenäisempi koko välillä.

Jalankulku- ja pyöräilyväylien olosuhteet pyritään järjestämään niin, että tienkäyttäjien on mahdollisimman turvallista liikkua ympäri vuoden. Kunnossapito vaikuttaa merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Jalankulku- ja pyöräilyväylät on jaettu kolmeen talvihoitoluokkaan: K1, K2 ja L. Voit lukea hoitoluokista ja niiden laatuvaatimuksista Väyläviraston sivuilta.

Olennaista jalankulku- ja pyöräilyteiden talvihoidossa on toimenpiteiden oikea-aikaisuus, tasalaatuisuus, lumen-, jään- ja sohjonpoisto sekä liukkaudentorjunta. Pinnan tasaisuuteen sekä liukkauden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota. ELY-keskusten hoidossa olevien jalankulku- ja pyöräilyväylien liukkaudentorjunta hoidetaan pääsääntöisesti hiekoittamalla tie koko leveydeltä.

Lumen aurauksen yhtenä tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä jalankulku- ja pyöräilyväylillä olisi hetkellisesti lunta muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi aurataan viimeistään neljässä tunnissa. Öisin jalankulku- ja pyöräilyväylien hoitotaso voi olla alhaisempi.

Tärkeimpien kävely- ja pyöräteiden kunnossapidossa edellytetään, että tiet on hoidettu aamuisin ennen koulu- ja työhönmenoliikennettä sekä palvelevat iltaisin ja viikonloppuisin vapaa-ajan liikkumista. Talvella kannattaa kuitenkin ennakoida kelejä ja sopeuttaa omat aikataulunsa vallitsevien keliolosuhteiden mukaan.

Keväisin väylät puhdistetaan talvella käytetystä hiekasta ja sepelistä. Hiekoitushiekka poistetaan taajamista ja jalankulku- ja pyöräilyväyliltä heti sulan kauden vakiinnuttua. Lue lisää hiekoitushiekkojen poistosta Palauteväylästä.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät kartalla

Maanteiden varsien kävely- ja pyöräilyväylät ovat pääosin valtion omistamia. Kaupunkiseuduilla ja kuntien keskustoissa osa valtion pyöräteistä voi olla kuitenkin kunnan hoidossa, eli kunta huolehtii esimerkiksi pyörätien aurauksesta, hiekoituksesta ja keväällä hiekoitushiekkojen poistosta. Välillä voikin olla vaikea hahmottaa, mikä väylä kuuluu kenenkin vastuulle.

Voit tarkistaa valtion kävely- ja pyörätiet ” ELY-keskusten ylläpitämät kävelyn ja pyöräilyn väylät” kartalta. Pääset karttaan ja sen käyttöohjeeseen Palauteväylän artikkelista. Kunnan hoitamista pyöräteistä kannattaa antaa palautetta suoraan kuntaan. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 19.12.2023