Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi

Tapahtuman liikennejärjestelyt

Ajankohtaista tietoa

30.12.2022 Uusi käsittelymaksu otetaan käyttöön 1.2.2023, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta

Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

11.4.2022

Jatkossa liikennemerkkipäätöstä edellyttävien myyntitoiminnan, yleisötilaisuuksien tai muiden tapahtumien liikennemerkit on mahdollista kiinnittää myös valaisinpylväisiin. Tarkempi ohjeistus kiinnittämisestä annetaan lupapäätöksen yhteydessä.

Toinen suositeltava tapa tilapäisten merkkien asentamiselle on pinta-asennus. Tiealueeseen kuuluvan tieluiskan tai tien sivuojan takana sijaitsevan tasanteen maanpintaa suositellaan käytettäväksi pystytysalustana aina, kun valaisinpylvääseen kiinnittäminen ei ole mahdollista. Lisätietoa asennustavoista on hakemuksen pohjalta tehtävän päätöksen liitteessä.

Tieliikennelakiin uusi liikennemerkki

1.6.2020 voimaan astuneeseen tieliikennelakiin tuli uusi liikennemerkki, tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä/kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia.  Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea lupa. Lupapäätös on maksullinen.

Huom! Jokaisen yleisötilaisuuden tai myyntitapahtuman viitoittamisesta tulee jättää oma hakemus ja jokaisesta tapahtumasta tehdään oma päätös.

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt edellyttävät luvan

Jos tapahtuma edellyttää tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä, lupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2-4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

HUOM! Hakemuksen käsittely kestää minimissään 3 arkipäivää.

Mikäli tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan tiealueella tehtävän työn vuoksi, tulee hakea työlupa.

Luvan hakeminen

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. Lähetä alla luetellut tiedot sisältävä vapaamuotoinen hakemus liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus. Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja ajankohta
 • kartta, missä näkyy millä tieosuuksilla liikennemäärät lisääntyvät
 • tie/kunta
 • arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite
 • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Maksut

 • 1–10 kpl liikennemerkkejä 50 €
 • 11–25 kpl liikennemerkkejä 200 €
 • Yli 25 kpl liikennemerkkejä 500 €
 • Maksua ei peritä liikenneturvallisuussyistä, jos päätös sisältää vain nopeusrajoitusmerkkejä
 • kielteinen päätös 50 €
 • luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €

Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena. Jatkohakemuksen viitteenä käytetään lupapäätöksen numeroa. Jatkoaikaa haetaan sähköpostiosoitteesta tilapaiset(at)ely-keskus.fi.

HUOM!  Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on sulkemiseen haettava erikseen lupa alueellisesta ELY-keskuksesta. Lue lisätietoa asiasta nettisivulta:

Tiekirkot

Tiekirkot viitoitetaan tilapäisellä opastusmerkillä kuten kausiluonteiset yleisötilaisuudet. Lupapäätös on maksullinen.

Tiekirkkojen tulee olla avoinna matkailijoiden poikkeamista ja hiljentymistä varten myös silloin, kun kirkossa ei ole kirkollisia toimituksia tai muita tapahtumia. Tiekirkkoviitoituksen edellytyksenä on mm., että tiekirkon on oltava mukana Kirkkopalveluiden julkaisemassa vuosittaisessa tiekirkkoesitteessä ja sillä tulee olla pysäköintialue, jonne viitoitusreitti johtaa.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Twitter

Liikenteen asiakaspalvelun puhelinpalvelu on 12.1.-3.3. poikkeuksellisesti avoinna klo 9-14. Voit jättää palautetta, kysymyksiä ja kehitysehdotuksia normaalisti Palauteväylän kautta. Käsittelemme saapuneita viestejä arkisin klo 8-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 13.01.2023