Navigointivalikko

liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi

Tapahtuman liikennejärjestelyt

Ajankohtaista

31.8.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen hakemuslomakkeen käyttö tulee loppumaan vuoden 2021 lopussa, koska käyttöalustan päivitykset loppuvat ja sen takia alusta on päätetty ajaa alas vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Jatkossa luvan voi siis hakea ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää hakemus kirjeellä postitse.

Tieliikennelakiin uusi liikennemerkki

1.6.2020 voimaan astuneeseen tieliikennelakiin tuli uusi liikennemerkki, tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä/kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia.  Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea lupa. Lupapäätös on maksullinen.

Huom! Jokaisen yleisötilaisuuden tai myyntitapahtuman viitoittamisesta tulee jättää oma hakemus ja jokaisesta tapahtumasta tehdään oma päätös.

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt edellyttävät luvan

Jos tapahtuma edellyttää tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä, lupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2-4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan

HUOM! Hakemuksen käsittely kestää minimissään 3 arkipäivää.

Luvan hakeminen

Sähköinen asiointi nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää yllä luetellut tiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. Tarvittaessa voit toimittaa hakemuksen myös postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, Luvat, PL 297, 33101 TAMPERE.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja ajankohta
 • kartta, missä näkyy millä tieosuuksilla liikennemäärät lisääntyvät
 • tie/kunta
 • arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite
 • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Lupamaksut

 • paikallinen tapahtuma (1-6 kpl liikennemerkkejä) 50 €
  • Mikäli paikallisen tapahtuman yhteydessä tehtävä liikennemerkkijärjestely parantaa liikenneturvallisuutta (nopeusrajoituksen alentaminen), maksua ei peritä. Tämä koskee tilanteita, jolloin käytetään vain nopeusrajoitusmerkkejä. Mikäli päätökseen sisältyy muita kuin nopeusrajoitusmerkkejä, maksu peritään.
 • alueellinen tapahtuma (7-20 kpl liikennemerkkejä) 200 €
 • laaja tapahtuma (yli 20 kpl liikennemerkkejä) 500 €
 • kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €
 • luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50€

HUOM!  Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on sulkemiseen haettava erikseen lupa alueellisesta ELY-keskuksesta. Lue lisätietoa asiasta nettisivulta:

Tiekirkot

Tiekirkot viitoitetaan tilapäisellä opastusmerkillä kuten kausiluonteiset yleisötilaisuudet. Lupapäätös on maksullinen.

Tiekirkkojen tulee olla avoinna matkailijoiden poikkeamista ja hiljentymistä varten myös silloin, kun kirkossa ei ole kirkollisia toimituksia tai muita tapahtumia. Tiekirkkoviitoituksen edellytyksenä on mm., että tiekirkon on oltava mukana Kirkkopalveluiden julkaisemassa vuosittaisessa tiekirkkoesitteessä ja sillä tulee olla pysäköintialue, jonne viitoitusreitti johtaa.


Alueellista tietoa