Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-lupamaksut ja lupien voimassaoloajat-ingressi

Lupamaksut ja lupien voimassaoloajat

Lupamaksut 1.1.2024 alkaen

Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa

 • Kuljetuksen korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä: 60 €
 • Kuljetuksen korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä: 100 €

Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi Tieliikennelain pykälissä 115 - 123 ja  133 - 137 sekä liitteissä 6.1 - 6.7 ja 8.1 -8.4 annettu massa-arvo

 • Kuljetuksen kokonaismassa on enintään 120 tonnia: 120 €
 • Kuljetuksen kokonaismassa on yli 120 tonnia, mutta enintään 200 tonnia: 180 €
 • Kuljetuksen kokonaismassa on yli 200 tonnia: 510 €
 • Ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta: puolet lupamaksusta
 • Lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena: 200 €
 • Käsittelymaksu lupapäätöksestä, jos sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena on jäänyt käyttämättä (Luvan saaneelle asiakkaalle palautetaan maksettujen käyttämättömien sillanylitysten valvontamaksujen ja käsittelymaksun erotus): 50 €
 • Kielteisestä lupapäätöksestä veloitetaan käsittelykustannukset: 55 €

Erikoiskuljetuslupahakemusten käsittelystä perittävä maksu perustuu Valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024. Hinta on reitti / reitistö kohtainen.

Lupien voimassaoloajat 17.3.2022 alkaen

 • Kuljetusajoneuvo tai -yhdistelmä on rekisteröity tai käyttöönotettu EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella: 1 vko
 • Kuljetusajoneuvo tai - yhdistelmä on varustettu siirtoluvalla: 1 vko
 • Luvassa on erikoisehto (muu erikoisehto kuin sillanvalvonta): 3 kk
 • Luvassa on erikoisehto sillanvalvonta : 6 kk
 • Kuljetuksen kokonaismassa on yli 120 tonnia: 3kk
 • Kuljetuksen kokonaismassa on enintään 120 tonnia: 6 kk
 • Kuljetuksen akseli-, teli- ja kokonaismassat ovat ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen mukaiset ja leveys on enintään 7 metriä, tai yhdessä lupapäätöksessä on vähintään kolme kuljetuslupaa: 12 kk
 • Kuormaamaton kuljetusajoneuvo tai - yhdistelmä on varustettu koenumerokilvin: 12 kk
 • Ennakkopäätös: 3kk

 


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä 

Liikenteen asiakaspalvelu

Neuvonta 0295 020 600 ma-pe klo 9-15  (pvm/mpm)

Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)

Pirkanmaan ELY-keskus,
Asiakaspalvelu, Erikoiskuljetukset
PL 297, 33101 TAMPERE
Sähköposti: [email protected]

Päivitetty: 20.02.2024