Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ingressi

Erikoiskuljetukset 

Kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat, on erikoiskuljetus. Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat jakamattomien esineiden, kuten koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden ja isojen tuotteiden, kuljetukset. Erikoiskuljetukset tulevat kyseeseen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Lisätietoja mitta- ja massarajoista alempana.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Milloin tarvitsen erikoiskuljetusluvan?

ETA-valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle tai yhdistelmälle on asetettu Suomessa käytettäessä seuraavat normaaliliikenteen päämitat:

Massat:

ETA-valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle tai yhdistelmälle suurimmat mitat, joille ei tarvita kuljetuslupaa:

ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa rekisteröity ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä tarvitsee erikoiskuljetusluvan, mikäli ETA-alueen ulkopuolella rekisteröidyille ajoneuvoille asetetut normaaliliikenteen mitat ja/tai akseli-, teli- tai kokonaismassarajat ylittyvät.

ETA-alueen ulkopuolelle rekisteröidylle ajoneuvolle tai yhdistelmälle on asetettu Suomessa käytettäessä seuraavat normaaliliikenteen päämitat: 

Massat:

Ylimassaiselle kuljetukselle voidaan myöntää erikoiskuljetuslupa vain ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän rekisteriin ja/tai kytkentätodistukseen merkittyjen massojen rajoissa. Ylimassa ei saa syntyä kuljettamalla kahta tai useampaa jakamatonta esinettä samassa kuljetuksessa.

Miten haen lupaa?

Erikoiskuljetuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Erikoiskuljetuslupaa voi hakea myös lähettämällä postitse Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen, mutta siitä tulee löytyä vastaavat tiedot kuin täytetystä hakemusdokumentista.

Millaisen luvan haen?

Erikoiskuljetuslupia on kahdentyyppisiä: reittikohtaisia lupia ja reitistölupia. Reittikohtainen lupa myönnetään hakemuksessa ilmoitetun lähtö- ja määräpaikan välille. Reitti kuvataan käyttäen tienumeroita sekä paikkakuntien ja liittymien nimiä. Reitti on voimassa vain menosuuntaan.

Reitistöluvassa on valmiiksi määritelty rajoituksineen tiet ja/tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua. Reitistöissä on annettu myös korkeusrajoituksia sekä lueteltu siltoja, joita ei saa ylittää.

Kauanko hakemuksen käsittely kestää?

Luvat myönnetään yleensä neljässä arkipäivässä jonotilanteesta riippuen. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.

Miten hakemuksen käsittelyä voi seurata?

Sähköisessä asiointipalvelussa jätettyjen hakemusten tilaa on mahdollista seurata kirjautumalla asiointipalveluun. Käsittelyaikataulua voi arvioida myös jonossa olevien hakemusten määrästä, joka päivitetään verkkosivuillemme viikoittain.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä 

Liikenteen asiakaspalvelu

Neuvonta 0295 020 600 ma-pe klo 9-15  (pvm/mpm)

Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)

Pirkanmaan ELY-keskus,
Asiakaspalvelu, Erikoiskuljetukset
PL 297, 33101 TAMPERE
Sähköposti: [email protected]

Oikopolut

Tiedotteet

Ajankohtaista

Erikoiskuljetuslupahakemus

Lupaehdot ja ohjeet

Liikenteen mitta- ja massarajat

Tietosuojaseloste

Miten onnistuimme? Tyytyväisyyskysely lupapäätöksen saaneille (webropol)

Päivitetty: 15.04.2024