Avaa chat-ikkuna

Tilapäinen opastusmerkki

Ajankohtaista

31.12.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää vapaamuotoinen hakemus liitteineen kirjeellä postitse.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Tieliikennelaissa uusi liikennemerkki

1.6.2020 voimaan tulleessa uudessa Tieliikennelaissa on uusi liikennemerkki, Tilapäinen opastusmerkki (G42), jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä / kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia. Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea maksullinen lupa.
Jokaisen yleisötilaisuuden tai myyntitapahtuman viitoittamisesta tulee jättää oma hakemus ja jokaisesta tapahtumasta tehdään oma päätös.

Tilapäinen opastusmerkki  edellyttää luvan

Tilapäinen opastusmerkki on uusi liikennemerkki, jota voidaan käyttää eri tyyppisiin tilapäisiin tarpeisiin:

 • Tilapäisen myyntitoiminnan opastamiseen
 • Kausiluonteisen toiminnan opastamiseen silloin, kun kiinteä osaksi vuotta peitettävä opastus ei ole tarkoituksenmukaista
 • Tiekirkkojen opastamiseen
 • Yleisötilaisuuksien opastamiseen

Tilapäisen opastusmerkin käyttö edellyttää ELY-keskusen lupaa samaan tapaan kuin palvelukohteiden opasteet.

Lähtökohtana tilapäisen opastusmerkin käytössä on, että opastustarve on tilapäinen ja kestää yleensä enintään neljä kuukautta. Tapauskohtaisesti kesto voi olla enintään kuusi kuukautta.

Hakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Kuva: esimerkkejä tilapäisistä opastusmerkeistä:

valkopohjaisia opasteita, joissa nuoli, etäisyys, teksti ja symboli: Messut, nuoli oikealle, Mansikoita 400 m, Tiekirkko 2 km.

 Hakemuksen käsittely ja ehdot

 • Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2-4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan
 • Tilapäistä opastusmerkkiä varten lupa myönnetään määräaikaisena, yleensä yksittäisen tapahtuman keston ajaksi tai yhdelle kaudelle.
 • Harkinnan mukaan samanlaisena toistuvalle tilapäiselle toiminnalle lupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
 • Tilapäisen opastusmerkin opasteluvassa on määritetty aikarajat merkkien pystyttämiselle ja poistamiselle.
 • Levähdys- ja pysäköintialueella tapahtuvan tilapäisen myyntitoiminnan tilapäisiä opastusmerkkejä varten lupa voidaan myöntää samalle ajalle kuin suostumus on myönnetty. Hae tarvittaessa ensin suostumus tilapäiselle myyntitoiminnalle Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hae sen jälkeen erikseen lupa tilapäiselle opastukselle.

Lupamaksut

 • myönteinen päätös tilapäisestä opastusmerkistä 50 €
  • mahdollistaa lupaviranomaisen harkinnan mukaan 1-6 merkin sijoittamisen
  • kohde opastetaan yleensä lähimmältä maantieltä, jolloin kaksi merkkiä riittää
 • luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50€

Luvan hakeminen

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. Lähetä alla luetellut tiedot sisältävä hakemus liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

•    opastettavan kohteen nimi ja ajankohta
•    kartta
•    tie/kunta
•    yhteyshenkilön yhteystiedot
•    laskutusosoite
•    hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).