Navigointivalikko

liikenne-luvat-suoja ja näkemäalueelle rakentaminen-ingressi

Maantien suoja-alueelle rakentaminen 

Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

 • seutu- ja yhdysteillä 20 m
 • valta- ja kantateillä 30 m
 • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

Maantien välittömässä läheisyydessä rakentamista on rajoitettu ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien vaikutusten takia. ELY-keskus voi hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen maantien suoja-alueella, jos rakentamisesta tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Ajankohtaista tietoa

31.8.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen hakemuslomakkeen käyttö tulee loppumaan vuoden 2021 lopussa, koska käyttöalustan päivitykset loppuvat ja sen takia alusta on päätetty ajaa alas vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Jatkossa luvan voi siis hakea ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää hakemus kirjeellä postitse.

Käsittelymaksut

 • myönteinen päätös asunto- ja loma-asuntokiinteistöiltä 200 euroa
 • myönteinen päätös yritys- ja kauppakiinteistöiltä 400 euroa
 • kielteisestä päätöksestä 50 euron käsittelymaksu.

Lupahakemus

Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttöä, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki aiemmin tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoiset hakutavat

Hakeminen onnistuu myös sähköisellä lomakkeella. Hakemus otetaan käsittelyyn 2-4 viikon kuluessa.

Tarvittaessa voit myös tulostaa paperilomakkeet ja toimittaa ne sähköpostin liitteenä kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi tai postitse Pirkanmaan ELY-keskus, Luvat, PL 297, 33101 TAMPERE

Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitellut toimenpiteet, perustelut miksi rakennusta ei voida sijoittaa suoja- alueen ulkopuolelle, kiinteistön numero (xxx-xxx-xx-xx) ja hakijan yhteystiedot.

Hakemukseen tulee aina liittää seuraavat liitteet, joissa esitettävät tiedot tarvitaan hakemusta käsiteltäessä.  Ellei hakemuksen liitteenä ole tarvittavia tietoja/liitteitä, pyydetään ne toimittamaan, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

 • kopio paikallisen ELY-keskuksen naapurin kuulemislausunnosta, joka tulee pyytää ennen poikkeuslupahakemuksen jättämistä
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys) Osoituksen saat kunnasta
 • tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten/rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden etäisyys maantien keskilinjasta mitattuna
 • kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden

Infograafi: maantien tiealue, suoja-alue ja näkemäalue asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella. Infograafin sisältö on avattu tekstimuodossa seuraavassa kappaleessa (Määritelmiä).

Kuva: Eri alueiden rajaus asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella

Kuvan tekstit:

Tiealue on alue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä.

Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitelmassa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi.

Maantien näkemäalue: Maantien kaarrekohdassa taikka missä tiehen liittyy toinen maantie tai merkittävä yksityinen tie taikka maantien poikki kulkee rautatie on rakennusten pitäminen kielletty suoja-alueen ulkopuolellakin sellaisella alueella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen sitä rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturvallisuuden vuoksi (näkemäalue).

​​​​​Maantien liikennealueita ovat asemakaavassa maanteitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten osoitetut alueet.  Maanteiden liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-16 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna ma-pe klo 12-16

 

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).