Navigointivalikko

Yrityksen kehittäminen - ingressi

Yrityksen ja henkilöstön kehittäminen

Tarjoamme yrityksesi kehittämiseen rahoitus-, koulutus- ja konsultointipalveluja, joiden avulla saat tukea yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistamiseen.

Yrityksen kehittämispalvelut – tehokkaat konsultointi- ja koulutuspalvelut yrityksen kehittämiseen

Onko sinulla tarve kehittää yritystäsi? Onko yrityksesi tavoitteena kasvu kotimaassa tai onko yrityksesi suuntaamassa kansainvälisille markkinoille? Ehkä suunnittelet omistajanvaihdosta tai yrityskauppaa, tai haet yritystoiminnallesi uutta suuntaa?

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen pk-yrityksille suunnattuja konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi tehokkaasti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität omaa tai yrityksesi avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Konkreettista apua yrityksen uudistumiseen ja kasvuun yhteishankintakoulutuksella

Kun henkilöstön osaaminen vaatii kehittämistä, voidaan koulutusta toteuttaa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat ELY-keskus sekä yritys yhdessä.

RekryKoulutuksella lisävoimaa yritykselle, töitä tekijöille

RekryKoulutus on joustava tapa hankkia uusia työntekijöitä yritykseen, jos heitä ei löydy työmarkkinoilta tai alan oppilaitoksista. Palvelussa valitut työnhakijat saavat työtehtäviin räätälöidyn ammatillisen koulutuksen, minkä jälkeen yritys voi palkata heidät töihin.

RekryKoulutus pähkinänkuoressa

  • Sopii kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Voidaan toteuttaa myös useamman yrityksen yhteishankkeena.
  • Koulutus kestää tyypillisimmillään 3–6 kk. Vähintään 30 % opiskelusta on tietopohjaista ja enintään 70 % ohjattua työssäoppimista.
  • Opiskelijoiksi valitaan yrityksen tarvitsema määrä työnhakijoita, jotka saavat koulutusaikana asianmukaista työttömyysetuutta.
  • Yritys maksaa koulutuskustannuksista 30 % ja ELY-keskus 70 %. Kokonaishintaan vaikuttavat koulutuksen sisältö, pituus, opiskelijamäärä ja toteuttaja.
  • Voidaan toteuttaa myös yhden henkilön kanssa, jolloin kyse on yksilöllisestä rekrykoulutuksesta.

TäsmäKoulutuksella uutta osaamista yritykseen

TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllisen ratkaisun tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Palvelussa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa.

TäsmäKoulutus pähkinänkuoressa

  • Pienille ja keskisuurille yrityksille toimialasta riippumatta.
  • Koulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.
  • Koulutus räätälöidään laajasti yrityksen nykyiselle henkilöstölle, ei pelkästään avainhenkilöille. Myös yrittäjä itse voi osallistua opiskeluun.
  • TäsmäKoulutuksena ei toteuteta työnantajan kustannettavaksi kuuluvaa normaalia henkilöstökoulutusta.
  • Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja ELY-keskus yhdessä. Työnantajan maksuosuus 30–50 % määräytyy yrityksen koon ja liikevaihdon tai taseen mukaan.

Työpaikkasuomi- ja Työpaikkaruotsi-kielikoulutukset vieraskielisen henkilöstön koulutukseen

Koulutuksen avulla voit myös parantaa nykyisen tai rekrytoimasi vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa.

Avustus yrityksen kehittämishankkeisiin

Yrityksen kehittämisavustuksella voidaan tukea pk-yritysten kehittämishankkeita esimerkiksi digitalisaation hyödyntämiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen tai kiertotalouteen siirtymiseen. Painopisteinä ovat myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Avustus on harkinnanvarainen ja siihen vaikuttavat alueelliset linjaukset. Kehittämisavustus on Euroopan unionin osarahoittamaa.

Maaseudun yritystuki maaseutualueella sijaitseville yrityksille

Maaseudun yritystukia voit hakea, mikäli yrityksesi sijaitsee maaseutualueella. Maaseudun yritystukia myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin sekä kehittämisavustuksena.

Yritystukia voi hakea joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin, jotta maaseudulle saataisiin uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Käynnistämisavustuksilla voidaan tällöin tukea myös yritystoiminnan kokeilua tai osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamista.

Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta.

Rahoituskauden 2023−2027 haut käynnistyvät kevään ja kesän 2023 aikana.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

 

muualla verkossa

Päivitetty: 24.11.2023