Usein kysyttyä kalastuksesta

Mihin kaloja on istutettu?

Voit hakea kalojen istutustietoja Sähi-palvelun kautta tai pyytää tietoja ELY-keskuksen asiantuntijalta.

Mistä löydän osakaskuntien yhteystiedot?

Yhteisaluelain mukaisesti osakaskunnat ilmoittavat tietonsa aluehallintovirastolle ja maanmittauslaitokselle. Yhteistietoja voit tiedustella myös kalatalousalueelta ja ne löytyvät lisäksi joidenkin kalatalousalueiden verkkosivulta:

Kalatalousalueet (ahven.net)

Kenelle vesialue kuuluu?

Vesialueen omistaja löytyy kiinteistötunnuksen perusteella maanmittauslaitokselta, kiinteistötunnukset näkyvät esimerkiksi Karttapaikka-palvelussa:

Karttapaikka-palvelu (maanmittauslaitos.fi) 

Kalastuksesta päättää pääsääntöisesti vesialueen omistaja, mistä omistajatiedot löytyvät?

Selvitä ensin kiinteistötunnus ja sen jälkeen vesialueen omistaja.

Saako kirjolohta kalastaa taimenen syysrauhoitusaikana?

Kalastusrajoitukset löydät kalastusrajoitus.fi -palvelusta. Kalastuslaki ei suoraan kiellä muiden lajien kalastusta taimenen rauhoitusaikana, mutta kieltää rauhoitusaikana sellaisten pyydysten käytön, jotka erityisesti soveltuvat rauhoitetun kalan pyydystämiseen.

kalastusrajoitus.fi

Mikä on vaelluskalavesistö?

Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. Vaelluskaloilla tarkoitetaan lohta, järvilohta, ankeriasta, nahkiaista, toutainta, taimenta sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavia kantoja.

Saako vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onkia kalaveden omistajan luvalla?

Ei saa, kalastuslaki kieltää vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onginnan, pilkinnän ja kalastuksen harrilaudalla, sen sijaan viehekalastus voi olla mahdollista vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan luvalla

Mistä koski- ja virta-alueen tunnistaa?

Koski- ja virta-alueella tarkoitetaan vesistön sellaista aluetta, jossa vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä. Koski- ja virta-alueiden laajuus tai sijainti saattaa muuttua vesistön virtaamaan muutoksen yhteydessä. Jotkin koski- ja virta-alueet on määritelty tarkkarajaisina ELY-keskuksen päätöksellä

kalastusrajoitus.fi

Saako verkoilla kalastaa vaelluskalavesistössä?

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään. Meressä kilometriä lähempänä vaelluskalajoen suuta on kalastaminen verkolla kielletty 15 päivästä elokuuta 31 päivään lokakuuta.

Onko eri kalalajeilla jokin määrätty pyyntimitta (alamitta)?

Kalastusasetuksesta löydät pyyntimitat (alamitat) tietyille kalalajeille. Lisäksi ELY-keskuksen päätöksellä pyyntimittaa on voitu muuttaa ylös- tai alaspäin, nämä tiedot löytyvät kalastusrajoitus.fi -palvelusta:

kalastusrajoitus.fi

Mitä ovat yleiskalastusoikeudet?

Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus.

Voinko kalastaa yleiskalastusoikeuksien nojalla missä vain?

Yleiskalastusta on rajoitettu joissakin vesissä. Kalastusrajoituspalvelusta www.kalastusrajoitus.fi löydät tietoa siitä, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löydät myös ne vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla.

kalastusrajoitus.fi


Alueellista tietoa


Päivitetty: 21.12.2022