Navigointivalikko

Luonnonolojen tai eläinten aiheuttamat vahingot

Luonnonolojen tai eläinten aiheuttamat vahingot

Voit hakea ELY-keskukselta avustusta, korvausta ja tukea luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien (mm. valkoposkihanhet) aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemiseen.

Korvauksen hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä

Riistaeläinten aiheuttamat vahingot korvaa maa- ja metsätalousministeriö. Korvattavia vahinkoja ovat mm. hirvieläin- ja petoeläinvahingot.

Riistavahinkojen korvaushakemuslomakkeet (mmm.fi)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024