Navigointivalikko
Kolttalain mukainen rahoitus - ingressi

Kolttalain mukainen rahoitus

Rahoituksella parannetaan kolttaväestön elinolosuhteita ja ylläpidetään kolttakulttuuria.

Lapin ELY-keskus voi myöntää tukea asuin- tai talousrakennuksen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai laajennukseen. Tukea voidaan myöntää myös asuinympäristön parantamiseen ja perinneympäristön säilyttämiseen.

Tukea voi saada myös kalapirtin rakentamiseen. Kalapirtin sijoittaminen vaatii metsähallituksen luvan. Lisätietoja kolttien oikeuksista löytyy tältä sivulta.

Hakija voi aloittaa rakentamisen vasta saatuaan ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen. Jo aloitettua toimenpidettä ei tueta.

Avustuksen ja lainan enimmäismäärät löytyvät oheisesta esitteestä.

Kolttalain mukaista rahoitusta haetaan Lapin ELY-keskuksesta. Haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn tukijaksoittain. Esimerkiksi jos hakemus jätetään ELY-keskukseen 15.4. mennessä, saat hakemukseesi päätöksen 15.6. mennessä.

  • 16.1.–15.4.
  • 16.4.–15.6.
  • 16.6.–15.9.
  • 16.9.–15.1.

Lisätietoja ja lomakkeet (ruokavirasto.fi)

Rahoitus porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoituksen haku avautuu vuosittain alkuvuodesta. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Rahoitusta voidaan myöntää myös kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle.

Tutkimushankkeiden rahoitushaku on ollut auki 10.1.-31.3.2022.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 13.10.2022