Navigointivalikko

Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi

Vaelluskalafoorumin tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta vesivoimayhtiöiden, tutkimuksen ja kalatalousviranomaisen välillä. Se on vapaamuotoinen ja epävirallinen työryhmä, joka toimii keskustelualustana vaelluskalojen palauttamisen ja vesivoimatalouden harjoittamisen yhteensovittamisessa. Toiminnallaan vaelluskalafoorumi tukee maa- ja metsätalousministeriön johdolla laaditun ja valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymän kalatiestrategian toteutumista.

Vaelluskalafoorumi on perustettu vuonna 2010 ja se kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Lisäksi foorumin puitteissa järjestetään noin joka toinen vuosi avoin yleisötilaisuus, mikä on tarkoitettu laajasti vaelluskalakantojen elvyttämisestä kiinnostuneelle yleisölle. Saavutettavuusongelmien takia kokousten vanhat esitykset saatavissa foorumin sihteeriltä sähköpostitse ([email protected]). 

Vaelluskalafoorumiin kutsutaan eri organisaatioiden edustajia tarpeen mukaan. Kokouksien osallistumiskuluista vastaavat edustajien omat organisaatiot. Kokousten valmistelusta vastaa sihteeri ja suunnitteluryhmä. Edustajien lisäksi kokouksiin kutsutaan vaihtuvien teemojen mukaan eri alojen asiantuntijoita.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023