Ympäristötietoisuus ja -kasvatus

Ympäristötietoisuus tarkoittaa motivaatiota, tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat ympäristön kannalta myönteistä toimintaa. Ympäristötietoisuuden edistäminen on tarpeen, sillä suurempia tai pienempiä ympäristöön liittyviä ratkaisuja tekevät kaikki. Myös vastuu ympäristöstä on yhteinen. Ympäristötietoisuutta vahvistava työmme täydentää ELY-keskuksen muuta työtä hyvän ympäristön puolesta. Ympäristötietoisuustyön tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristöongelmia ja edesauttaa monipuolisten ratkaisujen löytymistä olemassa oleviin ongelmiin.

ELY-keskuksen asiantuntijat tuottavat ja jakavat ympäristöä koskevaa tietoa eri yhteyksissä. Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo monenlaisissa ympäristöaiheissa. Olemme myös mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostoissa ja myönnämme vuosittain avustuksia ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille.

Hae avustusta ympäristökasvatuksen tai -valistuksen hankkeelle

Voit hakea ELY-keskuksesta avustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävälle kokeilu- tai kehittämishankkeelle. Avustusta voidaan myöntää kaikille paitsi yksityishenkilöille ja valtion virastoille. Hakuaika on kerran vuodessa syksyllä.

Lue lisää

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Osallistu ympäristökasvatuksen yhteistyöhön alueellasi

Lähes kaikissa maakunnissa toimii alueellinen ympäristökasvatuksen tai -tietoisuuden yhteistyöryhmä. Niissä kohtaavat monenlaiset toimijat, jotka tavalla tai toisella edistävät ympäristötietoisuutta. ELY-keskukset ovat mukana ryhmissä isommassa tai pienemmässä roolissa.

Lue lisää

Alueelliset ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät

Tutki ympäristöteemoja verkossa

Luotettavaa valtakunnallista ja alueellista tietoa ympäristöaiheista löydät ymparisto.fi- ja vesi.fi-verkkopalveluista, joihin myös ELY-keskukset tuottavat tietoa.

Kysy ympäristöasioista ja ympäristöpalveluistamme

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Tuulivoimakysymyksille on oma neuvontapalvelunsa.

Seuraa ELY-keskusten viestintää

ELY-keskukset kertovat ympäristön ajankohtaisista ilmiöistä ja ympäristön hyväksi tehtävästä työstä monilla kanavilla. Seuraa viestintäämme.

Ajankohtaista


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Päivitetty: 03.06.2024