Navigointivalikko

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen muokkaama luonto ja rakennelmat ovat usein monipuolisimmillaan saaristoalueilla, ovat saaret sitten meren äärellä tai järvien selillä. Saaristoalueilla on usein pitkä ihmistoiminnan historia, ja luonnon antimien hyödyntämisessä on käytetty runsaasti perinteisiä tapoja. Saaristokulttuurin ympärille on tarvittu myös erityyppisiä rakennuksia ja rakennelmia.

Myönnämme vuosittain saariston ympäristönhoitoavustusta sekä luonnon että ihmisen muovaaman saaristokulttuurin suojelemiseksi ja parantamiseksi. Avustusta myönnetään sellaisiin toimiin tai hankkeisiin, joilla suojellaan saaristoluontoa, tai joilla säilytetään tai parannetaan saariston maisemakuvaa, rakennuksia tai rakennelmia.

Saariston ympäristönhoitoavusta myönnetään vain asetuksen 1089/2016 (linkki alla) 1 §:ssä määritellyille saaristokunnille. Varsinaisia saaristokuntia ovat Varsinais-Suomessa Kemiönsaari, Kustavi ja Parainen, Etelä-Savossa Enonkoski, Puumala ja Sulkava, Pohjanmaalla Maalahti sekä Pohjois-Pohjanmaalla Hailuoto.

Näiden kuntien lisäksi ko. asetuksessa on mainittu maakunnittain ne kunnat, joista voidaan tehdä mm. avustushakemuksia saariston ympäristönhoitoon. Asetuksen 2 §:ssä luetellaan ne saaret, jotka täyttävät tämän perusehdon.

Valtioneuvoston asetus asetussaaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä (1089/2016)

Tarkista ennen hakemuksen jättämistä, että hakukuntaasi voidaan myöntää avustusta.

Millaisiin kohteisiin tai toimintaan voit saada avustusta? 

Myönnämme saariston ympäristönhoitoavustusta esimerkiksi saariston niittyjen tai perinnemaisemien hoitoon. Voimme myöntää avustusta myös sellaisiin toimiin, joissa kunnostetaan saaristomaisemaan ja saaristolaiselämän ylläpitoon kuuluvia rakennuksia ja rakennelmia kuten laitureita, venevajoja ja aittoja. Lisäksi linnusto- tai luontoselvityksien tekemiseen voidaan myöntää avustusta.

Avustus saariston ympäristönhoitoon

Mikäli kohde on historiallisesti arvokas rakennus, kannattaa jo varhaisessa vaiheessa selvittää erikseen, täyttävätkö suunnitellut korjaustoimet ja käytettävät materiaalit avustuksen myöntämisen vaatimukset.  Tarkista myös, onko korjauksiin mahdollista hakea rakennusperinnön hoitoavustusta.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Ketkä voivat hakea avustusta?

Avustusta voivat hakea saariston asukkaat, paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt sekä erilaiset yhdistykset ja säätiöt, jotka edistävät saariston luonnonsuojelua tai ympäristöhoitoa.

Milloin ja miten avustusta haetaan?

Avustusten hakuaika päättyy vuosittain marraskuun lopulla.  Ilmoitamme tarkat hakuajat ELY-keskuksen verkkosivuilla vuosittain viimeistään haun alkaessa.

Vuonna 2023 myönnettävien avustusten hakuaika on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Ympäristöministeriö jakaa määrärahat ELY-keskuksille kevään aikana, jonka jälkeen käsittelemme hakemukset mahdollisimman nopeasti. Avustuspäätökset tai tieto päätöksestä toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Myös hakuajan ulkopuolella voit tarvittaessa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

Toimita hakemus siihen ELY-keskukseen, jonka alueella kohde sijaitsee. Poikkeuksena on Satakunta, jossa hakemukset toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, sekä Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joissa toimitusosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Täytä ja lähetä hakemuslomake sähköisesti. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, voit tulostaa hakulomakkeen tai pyytää sitä ELY-keskuksen toimipaikoista.

Avustus saariston ympäristönhoitoon

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Saariston ympäristön hoidon hankkeille voimme myöntää enintään 80% hyväksytyistä kustannuksista ja saaristossa sijaitsevien rakennusten korjauksiin maksimissaan 50% hyväksytyistä toimenpiteistä ja materiaaleista.

Avustuksen maksaminen 

Maksamme avustuksen todellisten kustannusten mukaan työn tekemisen jälkeen kuittien perusteella.

Avustuksen maksaminen edellyttää, että teet maksatushakemuksen. Jos teit avustushakemuksesi aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, tee myös maksatushakemus asiointipalvelussa sähköisesti. Mikäli täytit tulostettavan hakemuslomakkeen, täytä tulostettava maksatushakemuslomake suomi.fi-asiointiportaalista.

Tarkemmat ohjeet ovat KEHA-keskuksen verkkosivuilla (linkki alla). Mikäli olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, saat myös tarkemmat ohjeet maksatushakemuksesta.

Maksamme avustuksen tarvittaessa useammassa erässä toteutuneita kustannuksia vastaan. Hyväksyttäviä ovat vain sellaiset menot, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen.

Esimerkiksi materiaalit, maksetut palkat, vakuutukset, kunnostussuunnitelma sekä teline- ja konevuokrat kuittien mukaan ovat hyväksyttäviä menoja. Myös talkootyö on avustuskelpoista, jos talkootyö koskee ainoastaan varsinaista luonnon ja ympäristön hoitoa. Jos olet saanut saariston ympäristönhoitoavustusta saaristossa sijaitsevan rakennuksesi kunnostamiseen, niin oma tai talkootyö ei ole avustuskelpoinen meno. Asiasta ohjeistetaan tarkemmin KEHA-keskuksen verkkosivuilla.

Avustus on käytettävä avustuspäätöksessä mainitussa määräajassa. Pisin mahdollinen käyttöaika on avustuspäätöksen antamisvuosi ja sitä seuraavat kaksi vuotta.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustukset ovat valtionavustuslaissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Kuvat: Charlotta Berlin


Alueellista tietoa


Päivitetty: 10.01.2023