Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-yksityistieavustukset-erityiskohteiden avustaminen-ingressi

Erityiskohteiden avustaminen

Yksityisteiden erityiskohteisiin, joita ovat lauttapaikat, vuosittain purettavat sillat sekä talvitiet, valtionavustusta myönnetään valtionavustusmäärärahan puitteissa ensisijaisesti pysyvää asutusta palvelevalle yksityistielle.

Avustusta voi hakea valtionavustuskelpoiselle erityiskohteelle, joita ovat

 • yksityisteiden lauttapaikat
 • vuosittain purettavat sillat
 • talvitiet.

Yksityisteiden lossien turvallisuusvaatimukset valtionavustuskäsittelyssä

Yksityistielossi on tyypistään riippumatta vähintään vesikulkuneuvo, jolloin sitä koskevat vesiliikennelain (782/2019) vaatimukset. Kaikkia lauttoja ei ole katsastettu, jonka vuoksi ei voida varmistua kaikkien lauttojen osalta siitä, että lautta täyttää sille asetetut turvallisuusvaatimukset. Tämän vuoksi jatkossa tulee täyttää yksityistielossien osalta myös yksityistielossien turvallisuuslomake maksatushakemuksen liitteeksi. Tällä varmistetaan, että vesiliikennelain mukaiset vaatimukset täyttyvät myös katsastamattomilla lautoilla. Muutos koskee 1.1.2024 alkaen maksatukseen tulevia avustushakemuksia.

Avustuksen suuruus

Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan osalta avustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia ja talvitien osalta 65 prosenttia hyväksyttävistä todellisista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.

Erityiskohteen avustus maksetaan viimeistään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Lauttapaikkojen ylläpitoon ja vuosittain purettavien siltojen avustuksista voidaan maksaa ennakkona enintään 80 prosenttia edellisvuoden kustannuksiin perustuvasta avustussummasta.

Avustuksen hakeminen

Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi ja hakulomake (Aluehallinnon asiointipalvelu)

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Valitse asiointipalvelussa Liikenteen palvelut ja sen alta hakemustyyppi Valtionavustushakemus yksityisen tien parantamiseen tai erityiskohteeseen. Paina sen jälkeen vihreää valitse-painiketta. Tutustu tarvittaessa sähköisen asioinnin ohjeeseen.

Vaihtoehtoinen hakutapa, lomakkeet:

Avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, johon tulee liittää selvitys kuluista. Hakemus on jätettävä viimeistään kustannusvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, johon tulee liittää selvitys kuluista. Hakemukseen on liitettävä tiekunnan:

 • Tiekunnan tilinpäätöstiedot/selvitys lauttapaikan tuloista ja menoista (erillinen lomake)
 • Kirjanpidon raportit (päiväkirja, pääkirja)
 • Tiekunnan tilinpäätöstiedot (tiekunnan ja hoitokunnan kokouspöytäkirjat ja tilintarkastuskertomus)
 • Kustannusselvitys (yhteenveto kustannuksista, talvitiet ja vuosittain purettavat sillat)
 • tiekunnan säännöt, jos tiekunta on vahvistanut sellaiset itselleen

Avustuksen maksatus

KEHA-keskus hoitaa liikenteen valtionavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä tai yksityisteiden erityiskohteiden osalta voimassa olevaa valtionavustuskelpoisuuspäätöstä. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

Lisätietoja ja neuvontaa yksityisteiden valtionavustuksista saa liikenteen asiakaspalvelusta (ma–pe klo 9–16)

 • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
 • 0295 020 603 (pvm/mpm)

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

 • Yksityistieapuri (ELY-keskus) opastaa asioinnin alkuun
 • 0295 020 603 ma-pe klo 9-15, (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Oikopolut

Päivitetty: 06.10.2023