Navigointivalikko
liikenne-luvat-tien tilapäinen sulkeminen-ingressi

Tien tilapäinen sulkeminen 

Jos tapahtuma edellyttää maantien sulkemisen muulta liikenteeltä, on haettava lupa ELY-keskukselta. Esimerkiksi ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Tien sulkemislupa tarvitaan myös Puolustusvoimien harjoituksia varten. 

Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.  

Lupa maantien sulkemiseen haetaan alueelliselta ELY-keskukselta, jossa on Liikenne- ja infrastruktuuri (L) -vastuualue.  

ELY-keskusten liikennevastuualueen toimialueet: 

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat 
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat 
 • Keski-Suomen ELY-keskus: Keski-Suomen maakunta 
 • Lapin ELY-keskus: Lapin maakunta 
 • Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan maakunta 
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat 
 • Pohjois-Savon ELY-keskus: Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat
 • Uudenmaan ELY-keskus: Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat 
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat 

Huom! Asemakaavan mukaisen kadun sulkemiseen luvan myöntää kunnan- tai kaupunginhallitus. Yksityistien sulkemiseen luvan myöntää tiekunta.  

Lupamaksut ja käsittelyajat 

Lupamaksu ja käsittelyaika riippuu tapahtuman luonteesta ja laajuudesta. Luvan käsittelijä määrittelee mihin luokkaan lupahakemus kuuluu. Kielteisen päätöksen käsittelymaksu on 50 €. 

Pienet tapahtumat: lupamaksu 50 €, käsittelyaika noin kuusi viikkoa 

 • Maanteiden sulkemisella on vähäinen vaikutus. (Esim. juhlakulkue, markkinat tai vastaavat tapahtumat) 
 • Kanta- seutu- tai yhdystien sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa yksi maantie, tai osa siitä, suljetaan 
 • Pistemäinen tapahtuma kanta- seutu tai yhdysteiden risteysalueella. Tapahtuman laajuus maanteiden liittymästä enintään 0,5 km/suunta. 

Keskisuuret tapahtumat: lupamaksu 200 €, käsittelyaika noin kolme kuukautta 

 • Maanteiden sulkemisella on kohtuullinen vaikutus 
 • Kanta- seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa kaksi tai useampia maantietä, tai osia niistä, suljetaan ja suljettava tiepituus on alle 100 km  
 • Moottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, kun suljettava tiepituus alle on 100 km 

Tapahtuman hakemuksesta ja päätöksestä tiedotetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen nettisivuilla.  

Suuret tapahtumat: lupamaksu 500€, käsittelyaika noin neljä kuukautta 

 • Maanteiden sulkemisella on suuri vaikutus 
 • Valtatien, valtateiden tai niiden osien sulkemista edellyttävät tapahtumat 
 • Kanta- seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa kaksi tai useampia maantietä, tai osia niistä, suljetaan ja suljettava tiepituus on yli 100 km 
 • Moottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, joissa suljettava tiepituus on yli 100 km 

Tapahtuman hakemuksesta ja päätöksestä tiedotetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen nettisivuilla, sillä yleisölle on tarjottava mahdollisuus jättää mielipiteitä asiassa. Tämän vuoksi prosessia ei ole mahdollista nopeuttaa, koska ennen päätöksen tekemistä joudutaan käsittelemään kansalaisten jättämät mielipiteet. 

Hakeminen 

Hakemiseen on tulossa sähköinen asiointilomake lähiaikoina. Lupaa voi tällä hetkellä hakea vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse alueen ELY-keskuksen kirjaamon kautta. 

Ennen hakemuksen lähettämistä keskisuuren tapahtuman järjestäjän tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin ELY-keskukseen. Tässä yhteydessä käsitellään järjestäjän kaavaileman tapahtuman tarvitsemien teiden sulkemiseen ja talvirallitapahtumien siirtymätaipaleisiin liittyvät asiat

 • muutostarpeet järjestäjän suunnittelemaan reittiin
 • asiakirjat, jotka järjestäjä laatii lupaprosessia varten
 • järjestäjän toimittamien asiakirjojen julkisuus

Voit jättää yhteydenottopyynnön Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600 (ark. klo 9-15) tai liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: 

 • tapahtuman nimiajankohta ja paikkakunta 
 • kaikki tiet, jota suulkeminen koskee: maantiet tierekisteriosoitteineen, kadut ja yksityistiet. Maanteiden tierekisteriosoitteet voi selvittää tienumerokartasta
 • suljettavien maantieosuuksien pituus ja tiekohtaiset sulkuajat 
 • kartta, jossa näkyy suljettavat tieosuudet 
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot 
 • laskutusosoite sekä hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus 
 • liikenteenohjauksen yleissuunnitelma sekä liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön yhteystiedot. Liikennejärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään Tieturva 2-koulutusta.

Lupapäätös ja muut tarvittavat luvat 

Lupapäätös toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lupapäätöksessä  annetaan tarkemmat ohjeet sekä kerrotaan hakijan velvollisuudet.  

Lupapäätös sisältää luvan asettaa tien sulkemisen tarvittavat liikenteenohjauslaitteet. Jos tapahtuma edellyttää myös muita liikennemerkkijärjestelyitä, on niitä varten haettava erikseen lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lue lisää tapahtuman liikennejärjestelyistä: 

Useamman kunnan alueella järjestettävän tapahtuman meluilmoituksen käsittelee ELY-keskuksen Ympäristö -vastuualue. Meluilmoitus ELY-keskukselle on tehtävä erikseen. Lue lisätietoa Muualla verkossa -laatikossa olevasta linkistä.

Mahdolliset liikenteenohjaajat hyväksyy poliisi. Hakijan on myös haettava muut tapahtumaan tarvittavat luvat muilta viranomaisilta (esim. yleisötilaisuuden järjestämiseen.)

Kuntoonpanosopimus 

Tietä kuluttavan tapahtuman osalta edellytetään, että tapahtuman järjestäjä laatii sopimuksen suljettavan tieosuuden kuntoonpanosta. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy täältä:

Puolustusvoimien harjoitukset 

Puolustusvoimien on hankittava alueelliselta ELY-keskukselta päätös tieverkon osan tilapäisestä sulkemisesta, jos Puolustusvoimilla on tarve tilapäisesti estää tai rajoittaa yleisen liikenteen pääsyä jollekin tieverkon osalle. Tarvittaessa laaditaan myös kuntoonpanosopimus, jos tien käyttö kuluttaa tietä.  

Tehtävä on siirtynyt poliisilta ELY-keskuksille uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 alkaen. Muilta osin noudatetaan edelleen Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) ohjetta:


Alueellista tietoa