ETNO – Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Hyvien väestösuhteiden edistäminen kuuluu ELY-keskusten tehtäviin. Sitä varten ELY-keskukset asettavat neljäksi vuodeksi kerrallaan alueelliset Etnisten suhteiden neuvottelukunnat (Etno). Tämänhetkinen toimikausi on 2020–2024. Oikeusministeriö vastaa valtakunnallisen Etnon ja alueellisten asettamisesta ja sekä toiminnan ohjaamisesta ja koordinoinnista.

Alueelliset etnisten suhteiden neuvottelukunnat:

  • Etelä-Suomen Etno: Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi
  • Länsi-Suomen Etno: Varsinais-Suomi ja Satakunta
  • Pirkanmaan ja Keski-Suomen Etno
  • Itä-Suomen Etno: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo
  • Pohjanmaan Etno: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
  • Pohjois-Suomen Etno: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
  • Lapin Etno: Lappi

Etnon tehtävistä, toiminnasta ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (771/2015).

Etno on asiantuntijaverkosto

Alueellisessa Etnossa voivat olla edustettuina esimerkiksi alue- ja paikallishallinnon viranomaiset, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavat järjestöt sekä työelämän ja elinkeinoelämän osapuolet. ELY-keskukset voivat tämän lisäksi nimittää alueelliseen Etnoon asiantuntijajäseniä.

Etnon tarkoitus on edistää vuoropuhelua

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden, työelämän sekä kansalaisjärjestöjen välillä. Alueellisessa Etnossa seurataan etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa. Etno tavoittelee sitä, että eri väestöryhmien välinen asenneilmapiiri yhteiskunnassa olisi myönteinen.

Etno voi antaa lausuntoja tai tehdä suosituksia ja aloitteita esimerkiksi maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi. Etnolla ei kuitenkaan ole päätös- tai toimeenpanovaltaa, joten sen tekemät ehdotukset eivät ole lainsäädännöllisesti sitovia.

Lisätietoa

Lisätietoja oman alueesi Etnosta löydät kyseisen ELY-keskuksen omilta sivuilta!


Alueellista tietoa


Päivitetty: 26.01.2024