Uudenmaan Yrityspalvelut

Ihmisiä.

 

Maahanmuuttovirasto

Ensisijaisesti hae lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilta yrittäjän oleskelulupaan liittyen: https://migri.fi/yrittaja

 

Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijat tavoitat sähköpostitse osoitteesta [email protected]. Puhelinpalvelumme palvelee numerossa 0295 020 980 (ti - to klo 10.00 - 11.00).

Postiosoite: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A, PL 36, 00521 Helsinki.

Lyhyt infovideo yrittäjän oleskeluluvasta

(vaatii evästeet)

 

 

Work in Finland Recruitment Advice Service for Employers.

Yrittäjien maahanmuutto

Yrittäjän oleskelulupa

Jos tulet Suomeen EU-maiden ulkopuolelta ja haluat toimia yrittäjänä, sinun on haettava Suomen myöntämää oleskelulupaa. Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. 

Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta. ELY-keskus arvioi ennen Maahanmuuttoviraston lopullista päätöstä yritystoiminnan kannattavuuden edellytykset ja yrittäjän toimeentulon riittävyyden.

 

Kuka voi hakea?

Yrittäjäksi katsotaan seuraavat henkilöt ja he voivat hakea yrittäjän oleskelulupaa.

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä/tmi)

 • avoimen yhtiön yhtiömies

 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen) työskentelevä osakas, joka omistaa vähintään 30% yrityksestä.  

 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies (ei äänetön yhtiömies)

 • osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus ja johtava asema (rajattoman lisämaksuvelvollisuuden pitää olla merkitty kaupparekisteriin).

Huom! Niin sanotut kevytyrittäjät, jotka työskentelevät laskutuspalvelun kautta ilman y-tunnusta, eivät ole yrittäjiksi katsottavia, eivätkä voi saada yrittäjän oleskelulupaa.

 

Mitä ELY-keskus arvioi?

Arvioimme, että

 • yritystoiminta tapahtuu Suomeen rekisteröidyssä yrityksessä ja yrityksellä tulee olla y-tunnus.

 • yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset; arvioimme esim. liiketoimintasuunnitelmaa ja -laskelmia, sitovia sopimuksia tai esisopimuksia, rahoitusta ja tilinpäätöstietoja. Otamme huomioon mm. yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavia taloudellisia tietoja. 

 • yrityksellä on riittävät resurssit liiketoiminnan toteuttamiseen; otamme huomioon mm. riittävän käytettävissä olevan rahoituksen, miten yrityksen toimitilat on järjestetty, yrittäjien ja työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen sekä vaadittavat luvat liiketoiminnan harjoittamiseen.

 • yritystoiminnassa ei ole olennaisesti laiminlyöty lakisääteisiä velvollisuuksia suorittaa veroja tai maksuja. Mikäli vero- tai ulosottovelkaa on syntynyt, tulee asianmukaiset maksusopimukset velan takaisinmaksusta olla sovittuna.

 • ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu yritystoiminnasta saatavalla tulolla. Yritystoiminnan alkuvaiheessa toimeentulo voi olla turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla, yrityksen käytössä olevalla alkurahoituksella tai hakijan käytettävissä olevilla omilla rahavaroilla, mutta ei muulla varallisuudella.

Katso lisätietoja yrittäjän oleskelulupahakuun liittyen Maahanmuuttoviraston sivuilta

Hakeminen

Hakuprosessin vaiheet, jotka numeroitu tämän osion tekstissä

1. Valmistaudu

 • Tee liiketoimintasuunnitelma ja -laskelmat.

 • Valitse yhtiömuoto.

 • Tee yrityksen perustamisilmoitus eli rekisteröi yritystoimintasi. Lisätietoja saat Patentti- ja rekisterihallituksesta (prh.fi)

 • Valmistele hakemuksen liitteet. Käännätä ja laillista ne tarvittaessa. Sinulla tulee olla esittää liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien lisäksi liitteitä yritystoimintaasi liittyen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sopimukset asiakkaiden kanssa, rahoitus, tilinpäätös ja kirjanpitotiedot, liiketilojen vuokrasopimus, tutkinto- ja työtodistukset. Huomioithan myös, että mikäli sinulla on vero- tai ulosottovelkaa, tulee maksusopimuksien olla sovittuna ja voimassa.

2. Hae oleskelulupaa

 • Hae oleskelulupaa Enter Finlandissa ja lisää liitteet hakemukseen. Täytä hakemus huolellisesti. Maksa hakemus. Lisätiedot hakemiseen, maksamiseen ja tunnistautumiseen täältä: Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

3. Seuraa hakemuksen käsittelyä

 • Odota mahdollista lisätietopyyntöä ja vastaa siihen määräaikaan mennessä. Pyydä tarvittaessa lisäaikaa osoitteesta [email protected]
 • ELY-keskus arvioi yritystoimintasi ja toimeentulon turvattuna olemisen.
 • Maahanmuuttovirasto tekee lopullisen päätöksen oleskeluluvasta ELY-keskuksen yritysarvion jälkeen.
 • Tieto päätöksen valmistumisesta tulee sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeitse ja näkyy myös sähköisessä asiointipalvelussa.

4. Vastaanota päätös.

5. Aloita yritystoiminnan harjoittaminen, myönteisen päätöksen saatuasi.

6. Huolehdi yrityksen asianmukaisesta kirjanpidosta ja tutustu muihin yrittäjän velvollisuuksiin. Aloittavan yrittäjän muistilista (suomi.fi)

7. Hae jatkolupaa ennen edellisen luvan päättymistä.

 

Kasvuyrittäjän oleskelulupa

Jos aikomuksesi on toimia Suomessa kasvuyrittäjänä, ole hyvä ja käänny Business Finlandin puoleen. Tarvitset Business Finlandilta myönteisen lausunnon yritystoiminnasta, ennen oleskeluluvan hakemista.

Katso lisätietoja kasvuyrittäjän oleskelulupahakuun liittyen täältä: Maahanmuuttovirasto, oleskelulupahakemus startup-yrittäjälle (migri.fi) ja täältä: Business Finland (businessfinland.fi) 

EU-kansalainen

Jos aikomuksesi on toimia Suomessa yrittäjänä ja olet EU-valtion, Pohjoismaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Sinun tulee hakea EU-rekisteröintiä. 

Katso lisätietoja oleskeluoikeuden rekisteröintiin liittyen täältä: Maahanmuuttovirasto: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti (migri.fi)

 

 

Yhteistyössä

Päivitetty: 13.03.2024