Uudenmaan Yrityspalvelut

 

 

 

Pk-yritysten rahoitusneuvonta, 0295 024 800.

Rahoitus

Alkaville ja yritystoimintaa kehittäville sekä kansainvälistyville yrityksille on tarjolla useita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea yritystoiminnan investointeihin sekä kehittämiseen. Alkavalle yrittäjälle tukea antaa starttiraha.

Jos tarvitset apua rahoituksessa, kansainvälistymisessä tai osaamisen kehittämisessä, täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä: Yhteydenottopyyntö (team-finland.fi)

 • Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 0295 020 500​​​​​

  • Tietoa ja neuvontaa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa

  • Tietoa julkisista yritys- ja työnantajapalveluista, mm. ELY-keskusten, TE-toimistojen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon, Business Finlandin ja Finnveran palveluista sekä niihin liittyvistä sähköisistä palveluista 

  • Neuvontaa Suomi.fi-palvelujen käyttöön

  • Ohjaus tarvittaessa muuhun asiantuntijapalveluun

  Pk-yritysten yritysrahoitusneuvonta 0295 024 800

  • EU:n uuden rakennerahastokauden rahoitus (kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus

   • Asiakkaan tarveanalyysi

   • Käynnissä olevat haut, hakuajat

   • Toimintalinjat ja erityistavoitteet

   • Kertakorvausmalli

  • Uuden yritystukilain mukainen kehittämisavustus (kansallisella rahoituksella)

  • Nykyisen koronaneuvonnan, maksatusprosessin loppuneuvonta

  • ELYjen kehittämispalvelut ja jatko-ohjaus

  Finnveran asiakaspalvelu 029 460 2580

  • Asiakaspalvelumme auttaa sinua Finnveran rahoitusmahdollisuuksiin (lainat ja takaukset) liittyvissä kysymyksissä.

  • Neuvomme myös Finnveran sähköisten hakemusten täyttämisessä ja muissa Finnveran sähköisiin palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

  Yrittäjän talousapu 0295 024 880

  •     Huoli yrityksen kannattavuudesta

  •     Palkkaa ei pysty enää itselle maksamaan

  •     Laskut ovat kasaantuneet

  •     Lainoja ja niiden korkoja ei pysty maksamaan

  •     Mitä tehdä, kun työt tai myynti ovat vähentyneet

  •     Yritystoiminnan tulevaisuudesta yleisesti keskustelu

  •     Tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin ja oma jaksamisesi huolettaa.

  WORK IN FINLAND -kansainvälinen rekrytointipalvelu 029 501 6770 (arkisin klo 9–15) 

  • Sähköpostitse osoitteessa tyonantajaneuvonta (at) workinfinland.fi. 

  • Työntekijän maahantulo

  • Riittääkö opiskelijan oleskelulupa työntekoon? Työnantajaneuvonta vastaa kysymyksiisi!

  • Tietoa, tukea ja ohjausta kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinnista, palkkaus- ja lupaprosesseista sekä Suomeen asettautumisesta ja kotoutumisesta

  • Kysymykset voivat koskea koko rekrytointi- ja maahanmuuttoprosessia tai sen tiettyä osa-aluetta 

Tutustu yritystoiminnan rahoitusmahdollisuuksiin

 • Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki

  Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle maksettava henkilökohtainen tuki, jonka tavoitteena on edistää yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistymisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Tuki myönnetään 6 kuukauden jaksoissa.

  Tarjoamme rahoitusta aloittavalle yrittäjälle. Lisää tietoa tällä sivustollamme, tutustu tämän teemasivuston Aloittavan yrittäjän palvelut kohdasta

 • Maaseudun yritykset

  Jos aloitat tai suunnittelet yritystoimintaa maaseudulla, voit saada käynnistämisavustusta: 

  • yritystoiminnan kokeiluun 
  • osa-aikaiseen yrittäjyyteen 
  • päätoimiseen yrittäjyyteen 
  • maatilakytkentäisen yrityksen käynnistämiseen
  • omistajanvaihdoksen suunnitteluun harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla


  Maaseudun yritystoiminnan käynnistämisavustuksia myöntävät Uudenmaan alueella alueen Leader-ryhmät. 

  Lisätietoja: 

 • Yrityksen kehittämisavustus investointeihin

  Yrityksen kehittämisavustuksen alla on tällä hetkellä haettavissa kaksi eri rahoitusta:

  1. Yrityksen kehittämisavustusta myönnätään pk-yritysten kehittämis- tai investointihankkeisiin, jotka liittyvät kasvuun, tuotekehitykseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen tai kansainvälistymiseen. Tuen suuruus investoinneissa 10–20 % ja muissa kehittämistoimissa 50-60 %.

  2. Kansallinen TKI-rahoitus PK-yrityksille on suunnattu Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pienten yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

  Kansallista TKI-rahoitusta voivat hakea:

  • Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla.
  • Aloittamisvaiheessa oleva alle viisivuotias yritys. Aloittamisvaiheessa olevalla yrityksellä tarkoitetaan alle viisivuotiasta yritystä. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita. ​​​​
  • Voit tehdä hakemuksen Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

  Rahoitukseen sovelletaan ELY-keskuksien rahoituslinjauksia ja tukitasoja. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa tutustua ELY-keskuksen rahoituslinjauksiin.

  Tuen myöntäminen Uudellamaalla

  Uudenmaan alueella tuen myöntää Hämeen ELY-keskus.

  Lisätietoja kehittämisavustuksesta ja tuen hakemisesta

  Ota yhteyttä:

   

  Maaseutuyritysten investoinnit

  Maaseudun aloittavat ja laajentavat yritykset voivat hakea tukea mm. tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Tukea voi myös saada investoinnin edellytysten ja toteuttamisen tutkimukseen. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. 

  Investointitukea myöntävät Uudenmaan alueella Uudenmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät, jotka tukevat pienimuotoisia investointeja. 

  Lisätietoja: 

  Ota yhteyttä:

   

  Finnvera mukana investointien rahoituksessa

  Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

  Investoinnit tarvitsevat usein pääomaa. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran takaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen.

  Lisätietoja Finnveran sivustolta (finnvera.fi)

  Ota yhteyttä:

  Asiakaspalvelu 029 460 2580

  Lähetä viesti (finnvera.fi)

 • Uudenmaan ELY-keskus ja Business Finland eivät myönnä käyttöpääomalainaa. Alla olevista linkeistä sidosryhmiltämme saat lisätietoa käyttöpääomasta. Käyttöpääomaan on usein luontevinta hakea rahoitusta omasta pankista. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran takaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen.

  Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

  Lisätietoja:

 • Yrityksen kehittämisavustus

  Yrityksen kehittämisavustuksen alla on tällä hetkellä haettavissa kaksi eri rahoitusta:

  1. Yrityksen kehittämisavustusta myönnätään pk-yritysten kehittämis- tai investointihankkeisiin, jotka liittyvät kasvuun, tuotekehitykseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen tai kansainvälistymiseen. Tuen suuruus investoinneissa 10–20 % ja muissa kehittämistoimissa 50-60 %.

  2. Kansallinen TKI-rahoitus PK-yrityksille on suunnattu Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pienten yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

  Kansallista TKI-rahoitusta voivat hakea:

  • Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla.
  • Aloittamisvaiheessa oleva alle viisivuotias yritys. Aloittamisvaiheessa olevalla yrityksellä tarkoitetaan alle viisivuotiasta yritystä. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita. ​​​​
  • Voit tehdä hakemuksen Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

  Rahoitukseen sovelletaan ELY-keskuksien rahoituslinjauksia ja tukitasoja. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa tutustua ELY-keskuksen rahoituslinjauksiin.

  Uudenmaan alueella yrityksille kehittämisavustusta myöntää Hämeen ELY-keskus.

  Lisätietoja:

  Ota yhteyttä ja yhteystiedot:

   

  Maaseutuyritysten kehittäminen

  Maaseudun yritykset voivat hakea tukea yritystoimintansa kehittämiseen. Esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin voidaan tukea myöntää: 

  • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen ja muuhun asiantuntija-apuun 

  • tuotekehityshankkeisiin 

  • markkinoinnin kehittämiseen 

  • kansainvälistymisselvitykseen 

  • investoinnin toteutettavuustutkimukseen 

  Yritystoiminnan kehittämistukea myöntävät Uudenmaan alueella Uudenmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät. 

  Yritysryhmän kehittämishanke 

  Yritysryhmässä 3-10 yritystä (pieniä/keskisuuria) voivat yhteisesti kehittää toimintaansa  

  erityisesti yhteisillä kehittämistoimenpiteillä ja tarvittaessa lisäksi yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön tai markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen. Tuen saajana, joka toimii hankkeen hallinnoijana, tulee olla kehittämisorganisaatio. 

  Yritysryhmän kehittämistukea myöntävät Uudenmaan alueella Uudenmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät. 

  Lisätietoja: 

  Tutustu maaseudun yritysten kehittämistukeen tarkemmin: Maaseudun yritysrahoitus - ELY- ELY-keskus 

  Tutustu yritysryhmähankkeeseen:  
   

  Ota yhteyttä:

 • ​​​​Palkkatuki työnantajalle - Olisiko yrityksellänne mahdollisuus saada palkkaukseen tukea?

  Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto myöntää tietyin edellytyksin työnantajalle palkkatukea työttömän työntekijän palkkaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi saada rahallista tukea työntekijän palkkaukseen. Tuki on pääsääntöisesti 30%, 40% tai 50% työntekijän palkkauskustannuksista riippuen esimerkiksi työntekijän työttömyyden kestosta. 

 • Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

  Kasvun kiihdyttämisohjelman kautta voit hakea rahoitusta yrityksesi kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investointeja). Pääpaino on yrityksen valmiuksien kehittämisessä. Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus on enintään 50 000 euroa.

   

  Liikemies ja maailma

   

  Rahoitusta kasvuun

  Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämis- tai investointihankkeisiin, jotka liittyvät kasvuun, tuotekehitykseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen tai kansainvälistymiseen. Tuen suuruus investoinneissa 10–20 % ja muissa kehittämistoimissa 50-60 %.

  Tuen myöntäminen Uudellamaalla

  Uudenmaan alueella yrityksille voidaan myöntää kehittämisavustusta. Tuen myöntää Hämeen ELY-keskus.

  Lisätietoja kehittämisavustuksesta ja tuen hakemisesta

   

  Ota yhteyttä:

   

  Vientikaupan rahoitus

  Viennin rahoitusosaaminen on kilpailuetu yrityksille. Finnveran tavoite on saada pk-yritykset hyödyntämään rahoitusmarkkinoiden tarjoamaa laajasti pankkipalveluista ja yksityisistä luottovakuuttajista aina Finnveran palveluihin. Näin yritykset saavat käyttöönsä kilpailukykyisimmät viennin rahoitusratkaisut, tarjoavat ostajille sopivat ratkaisut ja minimoivat liiketoiminnan riskit.

  Maksutavat, riskeiltä suojautuminen ja rahoitustarpeet nivoutuvat vientikaupassa yhdeksi kokonaisuudeksi, josta kannattaa keskustella hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekemistä sekä oman pankin että Finnveran kanssa. Tee tarjouksestasi kilpailukykyinen, mutta varaudu myös riskeihin.

  • Vientikaupan rahoituspaja

  Finnverassa me koemme tärkeäksi, että myös pk-yritykset tuntevat viennin rahoitusratkaisut ja kykenevät suojautumaan vientikaupan luottoriskeiltä. Tämän johdosta järjestämme pk-yrityksille maksuttomia vientikaupan rahoituspajoja, joissa yrityksen avainhenkilöt tutustutetaan vientikaupassa käytettäviin rahoitusratkaisuihin ja riskeiltä suojautumisen keinoihin.

  Lisätietoja: Finnvera (finnvera.fi)

  Ota yhteyttä:

  Asiakaspalvelu 029 460 2580

  Lähetä viesti (finnvera.fi)

 • Tuki yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun

  Yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksilla on mahdollista saada tukea harvaanasutulla maaseudulla sekä ydinmaaseudulla. Yrityksen sijainnin voit tarkistaa täältä: Maaseudun yritysrahoitus - ELY-keskus

  Tuki myönnetään yrityksen ostajalle. Tuen hakijan on oltava luonnollinen henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta tai mikroyritys, jolla on tuen hakuvaiheessa Y-tunnus. Tukea voidaan myöntää omistajanvaihdoksen valmisteluun littyvien asiantuntijapalvelujen hankkimiseen. Tukea myöntävät alueen Leader-ryhmät.

  Lue lisää:

  Maaseudun yritysrahoitus - ELY-keskus

  Leader-ryhmistä lisää täältä

  Finnveran rahoitusratkaisut omistajanvaihdoksiin

  Yritysjärjestelyissä rahoitusta tarvitaan yleensä kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Rahoituksen järjestyminen voi vaatia vakuuksia, jolloin Finnvera voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen. Lisäksi Finnvera tarjoaa henkilökohtaista Yrittäjälainaa osakkeiden ostoon tai sijoituksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

  Lisätietoja: Finnvera (finnvera.fi)

  Ota yhteyttä:

  Asiakaspalvelu 029 460 2580

  Lähetä viesti (finnvera.fi)

Yhteistyössä

Päivitetty: 13.03.2024