Navigointivalikko
Työmarkkinatutkimus ja ennakointi - Uusimaa

Työmarkkinatutkimus ja ennakointi - Uusimaa

Ennakointi on tulevaisuuden kehityskulkujen ja mahdollisuuksien arviointia valintojen ja päätöksenteon perustaksi. Yhteiskunnan, työn, ansaintalogiikan ja osallisuuden muotojen muutos asettaa uusia vaatimuksia myös osaamisen ja taitojen kehittämiseksi, mihin esimerkiksi koulutus ja aluekehittäminen vastaavat.

Ennakoinnin yhteistyömuodot vaihtelevat alueittain, mutta tyypillisiä ennakoinnin toimintamuotoja ovat kansalliset, alueelliset ja toimialoittaiset ennakointiverkostot ja -prosessit. Kaikille ELY-keskuksille yhteisiä ennakointiprosesseja ovat muun muassa alueellisten kehitysnäkymien ennakointi sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan arviointi ammattibarometrin avulla. Olennaista on, että ennakointitietoja käytetään päätöksenteossa ja kehittämisen suuntaamisessa.

Uudenmaan ELY-keskus julkaisee vuosittain useita tutkimusraportteja

ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista. Tämä konkretisoituu esimerkiksi työvoimakoulutuksen suunnittelussa ja hankinnassa. ELY-keskukset osallistuvat myös maakuntien liittojen koordinoimaan pidemmän aikavälin ennakointiin ja tuovat siihen kansallisen koulutus-, työ- sekä elinkeinopolitiikan osaamista ja linjauksia.

Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus julkaisee vuosittain useita tutkimusraportteja ja -julkaisuja. Pääsääntöisesti tutkimukset käsittelevät alueellista työ- ja elinkeinopolitiikkaa, työmarkkinoita, TE-toimiston toimintaa ja erilaisten työvoimapalveluiden vaikuttavuutta. Tälle sivustolle on kerätty viimeisimpiä ELY-keskuksen julkaisemia tutkimuksia. 

Yhteydenotot

tutkimus.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Alueelliset kehitysnäkymät ja toimintaympäristöanalyysit

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu. Siihen on koottu ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Työvoimakoulutuksen linjaukset 

ELY-keskukset ennakoivat lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeiden kehitystä ja analysoivat koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamista. Tietoja käytetään hyödyksi muun muassa ammatillisen työvoimakoulutuksen kehittämisessä ja suunnittelussa. 

Uudenmaan ELY-keskuksen tutkimusjulkaisuja

Uudenmaan ELY-keskuksen Työllisyys ja kotouttaminen -yksikkö tuottaa vuosittain useita alueen työmarkkinoita ja työ- ja elinkeinohallintoa koskevia tutkimuksia. 

Ammattialakohtaista tietoa työmarkkinoista

Uudenmaan ELY-keskus tuottaa kuukausittain erilaisia seurantoja alueellisten työmarkkinoiden ja toimialojen työllisyyskehityksestä. Seurannat perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen URA-rekisterin tietoihin avoimista työpaikoista ja työttömistä työnhakijoista. Seurantojen tietoja hyödynnetään muun muassa työvoiman saatavuutta koskevien analyysien pohjana.

Päivitetty: 18.01.2024