Aluekehittäminen - Uusimaa

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu Uudenmaan ELY-keskuksen strategiaan ja tulossopimukseen. Ne perustuvat aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategiaan 2020–2023 ja toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen strategia huomioi maailmanlaajuiset ilmiöt

Uudenmaan ELY-keskuksen strategiassa 2020−2023 on tunnistettu kolme suurta ilmiötä, jotka vaikuttavat ELY-keskuksen toimialueeseen, sen asukkaiden elämään ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksiin:

  • ilmastonmuutos
  • väestön keskittyminen
  • työn murros

Ilmiöiden pohjalta on laadittu strategisia tavoitteita ja edelleen ELY-keskuksen keinoja vaikuttaa näihin tavoitteisiin.

Uusimaa-ohjelma tähtää ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointiin

Uusimaa-ohjelma 2.0 sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision sekä painopisteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille 2018−2021.

Voimassa olevassa maakuntaohjelmassa on kolme strategista painopistettä:

  • Hyvinvoiva ja osaava ihminen
  • Menestyvä ja vastuullinen bisnes
  • Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta

Ohjelman visiona on, että Uusimaa on vuonna 2050 Euroopan viilein ja virkein alue. Ilmaston ei ole annettu lämmetä, uusmaalaiset asukkaat ovat virkeitä, ja teknologinen kehitys on huipputasolla.

Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa.

Päivitetty: 21.03.2024