Kuuskosken kalatie

Kuuskosken kalatien yläkynnys.


Koskenkylänjoen Kuuskosken luonnonmukainen kalatie on rakennettu vuonna 2008. Kuuskosken kalatien ansiosta vaelluskaloilla on nousumahdollisuus Koskenkylänjoen ylempiin osiin mm. Koskenkylänjokeen laskevaan Myrskylänjokeen. Kalatien valmistumisen jälkeen Myrskylänjoessa onkin nähty merestä nousseita isoja taimenia. Itse kalatie on sopivaa virtavesielinympäristöä kaloille ja houkuttelee kaloja muulloinkin kuin vaelluskalojen nousuaikoina.

Perustietoja Kuuskosken kalatiestä

  • Valmistumisvuosi: 2008
  • Pituus: 137 m
  • Nousu: 6 m
  • Miten nousu on porrastettu: 12 kynnystä, altaassa virtakiviä
  • Pääkynnysten korkeusero: 0,350,55 m
  • Mitoitusvirtaama: 1,0 m3/s
  • Vesileveys mitoitusvirtaamalla: 45 m
  • Vesisyvyys mitoitusvirtaamalla 0,30,8 m
  • Etäisyys jokisuusta: 8 km

Koskenkylänjoen Kuuskoskessa on vanhastaan ollut pato voimalaitosta ja myllyä varten. Koskenkylänjoen järjestelytyön yhteydessä 1980-luvulla pato on uusittu. Voimalaitostoiminta Kuuskoskella on perustunut Keisarillisen Senaatin päätökseen vuodelta 1880 ja Länsi-Suomen vesioikeuden päätökseen vuodelta 1980. Vesioikeuden vuonna 1995 antaman luvan perusteella Kuuskoskelle on rakennettu nykyinen voimalaitos. Sen rakennusvirtaama on 8 m³/s ja teho 360 kW. Turbiinikoneistoja on kolme: 180 kW, 90 kW ja 90 kW. Vanha voimalaitos ja mylly eivät ole enää käytössä.

Kuuskosken säännöstelypato ennen kalatien rakentamista vuonna 2007.

Kuuskosken kalatie on rakennettu Kuuskosken uuden vesivoimalaitoksen ja säännöstelypadon yhteyteen. Kalatie sijaitsee joen virtaussuuntaan katsoen oikealla rannalla. Se on luonnonmukainen, koskimainen kalatie. Nousu on porrastettu ylivirtauskynnyksillä joiden välissä on altaita. Nousujen loiventamiseksi altaisiin on asetettu virtakiviä.

Kalatien rakentaminen perustui vuonna 2000 valmistuneeseen Kuuskosken kalataloudelliseen kunnostussuunnitelmaan, jonka Uudenmaan ympäristökeskus teki Uudenmaan TE-keskuksen tilauksesta. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi 14.10.2004 Uudenmaan TE-keskukselle luvan Kuuskosken kalataloudelliseen kunnostamiseen ja kalatien rakentamiseen. Lupa-asiasta valitettiin aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. KHO antoi 31.12.2007 päätöksen, jolla Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupa tuli lainvoimaiseksi ja kalatien rakentaminen oli lopulta mahdollista.

Uudenmaan ympäristökeskus rakensi Kuuskosken kalatien EU:n kalatalouden ohjaukseen suuntaamalla tuella (KOR). Tuen myönsi Uudenmaan TE-keskus. Kalatien rakentaminen vuonna 2008 alkoi toukokuun puolivälissä. Yläkynnyksen viimeistelyä lukuun ottamatta kalatie valmistui syyskuun loppupuolella. Kun yläkynnys viimeisteltiin 8.10.2008, oli kalatie valmis.

Kuuskosken kalatie heti valmistumisen jälkeen.

Kuuskosken kalatien virtaama tulee vaihtelemaan joen virtaaman ja voimalaitoksen säännöstelyn mukaan. Säännöstelyväli on 0,7 m. Veden johtamista Kuuskosken kalatiehen on rajoitettu kalatien luvassa. Kalatiehen voidaan johtaa vettä runsaammin keväällä huhti-toukokuussa noin kuukauden ajan ja syksyllä syys-joulukuussa enintään kahden kuukauden ajan. Muina aikoina kalatiehen voidaan johtaa pieni läpivirtaus.

Kuvat: Pasi Lempinen, Tero Taponen (ilmakuva)

Päivitetty: 04.08.2022