Navigointivalikko
POP Organisaatio

Organisaatio - Pohjois-Pohjanmaa

sähköpostiosoitteet: [email protected]

Ylijohtaja Jonas Liimatta, p. 0295 038 494

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

Johtaja Petri Keränen, p. 0295 026 727

Maaseutu ja energia -yksikkö
Yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi, p. 0295 038 094
- maaseudun ja maatalouden kehittäminen
- maaseudun yritystuet
- maataloustukien valvonta
Kalatalouspalvelut: Lapin ELY-keskus

Osaaminen ja työelämä -yksikkö
Yksikön päällikkö Eine Kela, p. 295 038 227
- työvoiman osaamisen kehittäminen
- elinikäisen oppimisen ja ohjauspalveluiden kehittäminen
- maahanmuutto, kotouttaminen ja etniset suhteet (toimialueena myös Kainuu)
- kulttuuri ja luova talous
- työelämän laadun kehittäminen
Palkkaturvapalvelut: Uudenmaan ELY-keskus

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue

Johtaja Risto Leppänen, p. 0295  038 262

Liikennejärjestelmäyksikkö
Yksikön päällikkö Heino Heikkinen, p. 0295 038 241
- liikennejärjestelmätyö
- maankäytön suunnittelun yhteistyö
- asiakastarpeiden selvittäminen
- toimintaympäristön tilan seuranta
- palvelutason määrittäminen
- esiselvitykset
- liikenneturvallisuus
- joukkoliikenteen järjestäminen
- tiestö-, liikenne- ja paikkatiedot

Suunnitteluyksikkö
Vs. yksikön päällikkö Ari Kuotesaho p. 0295 038 259
- tienpidon ohjelmointi
- kunnossapidon suunnittelu (päällystetyt tiet, soratiet ja sillat)
- esisuunnittelu
- hankesuunnittelu
- liikenteenhallinta
- kestävä liikkuminen
- tieympäristöasiat
- tienpidon luvat
- maanhankinta
- yksityistieavustukset

Liikenteen lupa-asiat (mm. joukkoliikenne, yksityistiet, tienpidon luvat, siirrettävät ajoneuvot, erikoiskuljetukset): Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset
Taksiliikenteeseen liittyvät asiat: Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikenteen vahingonkorvausasiat: Lapin ELY-keskus

Teiden kunnossapito ja rakentaminen: Lapin ELY-keskus. Lisätietoja kunnossapitovastaava Kari parikka p. 0295 037 247 (mm. tiestön hoito, tiestön ylläpito ja tieinvestoinnit).

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Vastuualueen johtaja Jonas Liimatta p. 0295 038 494

Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö
Yksikön päällikkö Eero Melantie, p. 0295 038 377
- luonnonsuojelu
- ympäristövaikutusten arviointi
- alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus
- kulttuuriympäristön hoito

Ympäristönsuojeluyksikkö
Yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, p. 0295 038 335
- ympäristön kuormitukseen liittyvä valvonta
- ympäristön tilan seuranta
- ympäristövaikutusten arviointi
- vesihuollon edistäminen ja vesihoito

Vesistöyksikkö
Yksikön päällikkö Tero Väisänen, p. 0295 038 434
- vesivarojen käyttö ja hoito
- ympäristönhoito ja -kunnostus

Ilmastoyksikkö
Yksikön päällikkö Riitta Syvälä, p. 0295 036 389
- iImastolain toimeenpano
- ilmastonmuutokseen sopeutuminen
​​​​​​​- maankäyttösektorin ilmastotoimet

Rahoitusyksikkö

Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, p. 0295 023 568
- hanke- ja pk-yritysrahoituspäätösten valmistelu, esittely ja hyväksyminen
- rakennerahasto-ohjelmien valmistelun koordinointi
- hankehakujen järjestäminen

Maksatus- ja tarkastusyksikkö

Yksikön päällikkö Olli-Matti Karesvuo, p.  0295 038 072
- yksikössä käsitellään myönnettyjen avustusten ja tukien maksatushakemukset

Yhteiset toiminnot

Kehittäminen, strategia ja ennakointi
Strategiapäällikkö Juha Levy, puh. 0295 038 229

Viestintä ja asiakkuus
Viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Tuula Pörhö, puh. 0295 038 233
Viestintäasiantuntija Leena Karjalainen, puh. 0295 038 226
Viestintäasiantuntija Susanna Ukkola, puh. 0295 038 006

Valmius ja varautuminen
Valmiuspäällikkö Tapani Rossi, puh. 0295 038 278

Hallintopalvelut

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja palvelukeskus (KEHA)
Hallintojohtaja Jukka Rusanen, p. 0295 023 621

Päivitetty: 12.10.2023