Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Tiestön korjaus- ja rakennuskausi on käynnistymässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tätä kirjoittaessa reilut kaksi kuukautta jatkunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut tienpitoon monin tavoin. Erityisesti öljyn sidoksissa olevien materiaalien hintoihin ja jopa saatavuuteen liittyy suurta epävarmuutta. Suurin vaikutus tullaan näkemään päällystystöissä, mutta käytännössä myös kaikessa muussakin tienpidossa.

Päällystettyjen teiden kuntotilanteen pitäminen nykyisellään edellyttäisi koko maassa 4000 kilometrin uudelleen päällystämistä vuosittain. Johtuen kustannustason noususta, tänä vuonna määrä uhkaa jäädä n. 2300 kilometriin. Tilanne ei voi olla näkymättä tienkäyttäjäasiakkaillemme, erityisesti vilkkaasti liikennöityjen teiden ulkopuolella, mutta osin myös siellä.

Väylävirasto julkaisi huhtikuun alussa luonnoksen vuosien 2023 – 2030 investointiohjelmasta. Investointeihin varatun rahoituksen niukkuudesta johtuen muutokset aiempaa ohjelmaan ovat vähäisiä.  Keski-Suomessa voimme olla tyytyväisiä siitä, että valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla on nyt sisällytetty ohjelmaan, ainoana uutena isona tiehankkeena koko maassa.

Kuluvana vuonna teiden ja siltojen korjaushankkeiden lisäksi Keski-Suomessa toteutetaan joukko pienempiä rakentamishankkeita. Kestävän ja turvallisen liikkumisen edellytyksiä parannetaan mm. Äänekoskella, Muuramessa ja Jyväskylässä kevyen liikenteen väyliä rakentamalla. Valtatiellä 9 rakenteilla oleva eritasoliittymä Himoksen kohdalla valmistuu syksyllä.

Koronaepidemia lamaannutti joukkoliikenteen laajasti koko maassa. Merkittävä osa puhtaasti lipputuloilla markkinaehtoisesta liikenteestä katosi ja tilalle on hankittu ELY-keskuksen kustantamaa ostoliikennettä. Polttoaineiden hinnannoususta aiheutunut kustannusten nousu näkyy myös joukkoliikenteessä. Tiiviissä yhteistyössä kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa pyrimme turvaamaan työ- ja koulumatkojen kannalta tärkeimmät yhteydet tässäkin tilanteessa.

Joet saavat alkunsa pienistä puroista ja pääväylien liikenne pienemmiltä teiltä, usein yksityisteiltä. Vaikka keskisuomalaiset tiekunnat ovatkin ilahduttavasti aktivoituneet parantamaan teitään valtion tuella, tätä rahoitusta on edelleen hyvin saatavissa. 

Jyväskylässä, 2.5.2022


Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
Keski-Suomen ELY-keskus


Keski-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: tiedotus.keski-suomi@ely-keskus.fi.

Kartta Keski-Suomen maanteiden hankkeista vuodelle 2022 (pdf)
Karttaan merkittyjen kesän tietyökohteiden osalta muutokset ovat mahdollisia etenkin kustannusnousupaineiden vuoksi.

TLS-sivujen sisältö (päivitetty 6.4.2022):

Päivitetty: 05.10.2022