Navigointivalikko
KAS ELY L Tienpidon ja liikenteen katsaus

Tienpidon ja liikenteen katsaus TLK – Kaakkois-Suomi

Tummia pilviä tienpidon taivaalla - toiveita uudelle hallituskaudelle

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen katsauksessa esitetään perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat alueen keskeiset tienpitotoimenpiteet vuonna 2023 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella. Lisäksi katsauksessa kerrotaan mm. liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä, alueellisesta liikenneturvallisuustyöstä sekä keskeisimmät asiat ELY-keskuksen järjestämästä joukkoliikenteestä. Katsauksessa esitellään myös ajankohtaisia suunnitteluhankkeita sekä tieverkon kehittämistarpeita.

Tienpidon vuosi 2023 on käynnistynyt. Elämme hyvin toiveikkaita ja samalla epävarmoja aikoja. Lopettaako seuraava hallitus väylänpidon määrärahojen jatkuvan leikkaamisen ja palauttaa tienpitäjälle mahdollisuuden tieverkon parantamiseen ja korjausvelan lyhentämiseen?

Suurin huolenaiheemme on tieverkon rapistuminen, joka pahenee ja kiihtyy. Tieverkon korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa olevan tieomaisuuden korjauskustannusten yhteenlasketusta summasta. Vuoden 2022 lopussa valtion tieomaisuuden korjausvelan määräksi on arvioitu lähes 1,86 Mrd euroa. Valitettavasti emme pysty lupaamaan, että tilanne tänä vuonna paranisi vaan tämänhetkisen arvion mukaan korjausvelka tulee kasvamaan. Pyrimme kaikin keinoin huolehtimaan siitä, että ihmisten liikkuminen ja elinkeinoelämän kuljetukset kaikesta huolimatta hoituisivat ilman kohtuuttomia ongelmia.

Kaakkois-Suomen ELYn alueen tiestö on koko Suomen vertailussa vielä tyydyttävässä kunnossa. Meillä on selvästi vähemmän huonokuntoista päällystettyä tietä (n. 7 %) kuin Suomessa keskimäärin (n. 13 %).  Myös siltarakenteet ovat keskimääräistä paremmassa kunnossa, sillä huonokuntoisia siltoja Kaakkois-Suomessa on n. 2 %, kun koko Suomessa niitä on n. 5 %.

Perusväylänpidon määrärahat Suomessa ovat vuodelle 2023 yhteensä 1,3 Mrd euroa, josta tienpidon määrärahat Kaakkois-Suomessa ovat noin 36,2 M€. Tienpitäjällä on tällä hetkellä todellinen ongelma kustannusten nousun ja määrärahatilanteen kanssa. Voi sanoa, että ostovoimallisesti meillä on nyt vähemmän rahaa käytössä viimeiseen 20 vuoteen.

Päällysteohjelmamme on tämän vuosituhannen lyhyin, vain 70 km. Tarve olisi ainakin kolminkertainen kuin mihin rahat riittävät. Päällystetyn tieverkon kunnon pitäminen nykyisellään edellyttäisi alueellamme yli 200 kilometrin uudelleenpäällystämistä vuosittain. Vaikka siltoja korjataan ja uusitaan kohtuullisen mukava määrä, rapistuu myös niiden kunto ja siltoja siirtyy tarkastuksien perusteella koko ajan alempaan kuntoluokkaan. Myöskään liikenneturvallisuutta ei päästä riittävästi parantamaan eikä sujuvoittamaan hankalaksi koettuja liittymiä. Jalankulku- ja pyöräteitä tarvittaisiin lisää monille alueille ja onneksi kaksi hanketta toteutuu tänä vuonna. Tiesuunnitelmia on käynnissä runsaasti, joten toteutusvalmiita hankkeita alueella on jatkossakin. Yksityistieavustukset ovat valonpilkku ja avustusrahaa on käytettävissä runsaasti.

Liikenne12- suunnitelman mukaisessa valtion väyläverkon investointiohjelmassa olevat alueemme hankkeet olisivat tärkeä saada käyntiin ripeästi. Kärkenämme on valtatie 15 välillä Kotka (Rantahaka) -Kouvola (Tykkimäki), jonka tiesuunnitelma saanee hyväksynnän alkusyksystä. Moni alueen kasvulle ja kehittymiselle tärkeä hanke on vielä investointiohjelman ulkopuolella odottamassa vuoroaan. Tärkeimpänä tällaisena hankkeena on juuri tiesuunnittelussa oleva Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti – Tanttari. Hankkeen tiesuunnitelma saadaan valmiiksi tänä vuonna, jonka jälkeen suunnitelmat lähtevät Traficomiin hyväksyttäväksi.

Tuleviin vuosiin jää paljon toiveita toteutettavaksi. Myönteisiin käänteisiin varaudumme laatimalla suunnitelmia. Niukat ajat pakottavat kehittämään toimintaa ja löytämään uusia ratkaisuja. 

 

Kouvolassa 31.5.2023 


Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, Ihmisen kasvot, vaate, Puvunpaita

Kuvaus luotu automaattisesti


​​​​​Kari Halme
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen katsaus julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja päivitetään tarvittaessa, kuitenkin kerran vuodessa. 

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: tuomas.talka(at)ely-keskus.fi. 

TLK-sivujen sisältö:

Päivitetty: 31.05.2023