Navigointivalikko
KAS ELY L Tienpidon ja liikenteen katsaus

Tienpidon ja liikenteen katsaus TLK – Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen katsauksessa esitetään perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat alueen keskeiset tienpitotoimenpiteet vuonna 2022. Lisäksi katsauksessa kerrotaan mm. liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä, alueellisesta liikenneturvallisuustyöstä sekä keskeisimmät asiat ELY-keskuksen järjestämästä joukkoliikenteestä. Katsauksessa esitellään myös ajankohtaisia suunnitteluhankkeita sekä tieverkon kehittämistarpeita.  

Tienpidon vuosi 2022 on käynnistynyt poikkeuksellisessa tilanteessa. Reilut kaksi kuukautta jatkunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjälle asetetut pakotteet tulevat vaikuttamaan erityisesti kaakkoisen Suomen toimintaympäristöön ja liikennejärjestelmään. Muuttunut tilanne väyläverkolla vaatii tieliikenteen tilannekuvan pikaista laatimista, ja ELY onkin käynnistämässä Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivitystyön yhdessä sidosryhmien kanssa. Maailman poliittinen tilanne vaikuttaa myös tienpitoon: Öljyyn sidoksissa olevien materiaalien hinnat ovat nousseet ja jopa saatavuuksiin liittyy epävarmuuksia. Suurin vaikutus tullaan näkemään päällystystöissä, mutta käytännössä kaikessa muussakin tienpidossa. 

Maanteiden kunto puhuttaa tienkäyttäjiä jatkuvasti, ja mediassa aihetta käsitellään päivittäin. ELY-keskus saa runsaasti palautetta tieverkon kunnosta sekä palautekanavien kautta että sidosryhmätapaamisten yhteydessä.  Toisinaan kysymys on päällysteiden tai talvisten teiden kunnosta, toisinaan taas kuraisista kelirikkoteistä. 

Tieverkon kunnon heikkenemisen taustalla on kasvava korjausvelka, joka aiheutuu tienpidon rahoituksen niukkuudesta. Roudan repimä ja heikosti kantava päällysrakenne tekee tien pinnan epätasaiseksi ja saa päällysteen lohkeilemaan. Soratiet ovat alttiimpia kelirikolle, kun tien rakennetta sekä kuivatusta ei voida kunnostaa riittävässä määrin. Myös vaihtelevat sääolosuhteet ja ilmastonmuutoksen myötä yleistyneet säiden ääri-ilmiöt vaikuttavat tieverkon kuntoon.  

Kaakkois-Suomen ELYn alueen tiestö on koko Suomen vertailussa vielä hyvässä kunnossa. Meillä on selvästi vähemmän huonokuntoista päällystettyä tietä (n. 7 %) kuin Suomessa keskimäärin (n. 13 %) Myös siltarakenteet ovat keskimääräistä paremmassa kunnossa, sillä huonokuntoisia siltoja Kaakkois-Suomessa on n. 2 %, kun koko Suomessa niitä on n. 5 %. Päällystetyn tieverkon kunnon pitäminen nykyisellään edellyttäisi alueellamme noin 180–200 kilometrin uudelleenpäällystämistä vuosittain.  

Perusväylänpidon (tiet, radat ja vesiväylät) rahoitustaso Suomessa vuonna 2022 on edellisvuosista poiketen vain noin 1,37 Mrd €. Määrärahat ovat tasolla, joka ei mahdollista korjausvelan kääntämistä laskuun. Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa kohdennetulla niukalla perustienpidon rahoituksella tänä vuonna kolme jalankulku- ja pyöräilyväylää sekä yhdeksän muuta tienparantamishanketta. Näiden hankkeiden toteuttamiskustannukset ovat yhteensä n. 7 M€. Lisäksi 7,2 M€:lla korjataan seitsemän siltaa ja 8,8 M€:lla päällystetään yhteensä 160 km/15 tieosuutta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Teiden ja siltojen korjaushankkeiden lisäksi kuluvana vuonna toteutetaan myös joukko pienempiä parantamistoimenpiteitä. Näillä parannetaan kestävän ja turvallisen liikkumisen edellytyksiä. 

 

Kouvolassa 11.5.2022

Kari Halme


​​​​​Kari Halme
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen katsaus julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja ne päivitetään kerran vuodessa. 

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: tuomas.talka(at)ely-keskus.fi. 

TLK-sivujen sisältö:

Päivitetty: 13.07.2022