ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset painotukset Lapissa

Lapin ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä Lapin maakuntasuunnitelmaan sekä maakuntaohjelmaan ja sen toteuttamissuunnitelmaan. Lapin ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Lapin ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Toiminnan strategiset painotukset on jaoteltu kolmeen tavoitekokonaisuuteen:

  • Monipuolinen, kansainvälinen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä
  • Hyvä ja monimuotoinen ympäristö
  • Korkea työllisyys ja työnantajien tarpeita vastaava osaaminen

Maakunnalliset strategiat ja ohjelmat

Lapin ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät strategiset ja toiminnalliset tulossuunnitelmat löytyvät Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulta.

Lapin ELY-keskuksen tulossopimus 2019 (pdf, tem.fi)
Toimenpiteet 2019 ELY-keskus ja TE-toimisto
Strategiatiivistelmä 2018 - 2019

Sektorikohtaiset strategiat ja ohjelmat: