ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset painotukset Lapissa

Lapin ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä Lapin maakuntasuunnitelmaan sekä maakuntaohjelmaan ja sen toteuttamissuunnitelmaan. Lapin ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Lapin ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Toiminnan strategiset painotukset on jaoteltu kolmeen tavoitekokonaisuuteen:

  • Monipuolinen, kansainvälinen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä
  • Hyvä ja monimuotoinen ympäristö
  • Korkea työllisyys ja työnantajien tarpeita vastaava osaaminen

Lapin ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät strategiset ja toiminnalliset tulossuunnitelmat löytyvät Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulta.

Maakunnalliset strategiat ja ohjelmat

Lapin ELY-keskus tekee laajasti yhteistyötä Lapin alueen toimijoiden kanssa. Maakunnallisia aluekehitysstrategioita ja -ohjelmia löytyy myös Lapin liiton sivuilta.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma

Lapin alueen toimijat ovat yhteistyössä laatineet toimenpidesuunnitelman osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu työvoiman saatavuuden nykytila sekä arvioitu uusien toimenpiteiden tarvetta. Suunnitelma on voimassa on vuoteen 2030.

Työvoiman saatavuuden nykytila ja taustaa toimenpidesuunnitelman tekemiselle:

Työvoiman saatavuuden toimenpiteet on kuvattu toimenpidekorteilla:

 

 

Päivitetty: 24.10.2022