Navigointivalikko
Paatsjoen monitoimisuunnitelma -hanke

Paatsjoen monitoimisuunnitelma -hanke

 

 

Hankkeen päärahoittajana toimii EU Kolarctic ENI CBC -ohjelma. Hankkeen tavoitteena on toteutuskelpoiset toimenpidesuunnitelmat Norjan, Venäjän ja Suomen rajajokien valuma-alueille 2021-2030 ympäristötilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Suunnittelualueena on Paatsjoen vesistöalue, mukaan lukien Inarijärven valuma-alue. Lisäksi Norja ja Venäjä suunnittelevat yhteisiä toimenpiteitään Vuoremajoen valuma-alueelle, joka on niiden raja-aluetta.

Suunnitteluprosessin sidosryhmiin kuuluvat alueelliset viranomaiset ja Pechengan (Venäjä), Etelä-Varangin (Norja) ja Inarin (Suomi) kunnat, paikalliset yritykset ja teollisuus, vesivoimayhtiöt, tutkimus- ja seurantakeskukset, valtiosta riippumattomien järjestöjen (NGO) ja muiden alueen paikallisten väestöryhmien edustajat. Useat eri käyttäjäryhmät vaikuttavat vesistöihin ja niiden valuma-alueisiin. Monikäyttösuunnitelmassa käsitellään kaikkia ympäristön kehittämiseen liittyviä näkökohtia.  

Keskitymme seuraaviin painopistealueisiin suunnitteluprosessissa: ilman, vesistöjen ja maaekosysteemien kuormitus eri lähteistä, vesistöjen säännöstely ja sen vaikutukset ekosysteemeihin, muut vesistöjen fyysiset ja ekologiset muutokset, kalakantojen tila ja sen parantaminen, koulutus sekä ympäristöasioista ja ympäristöseurannasta tiedottaminen.

Mäkinen maisema Lapissa: vesistö, jonka rannalla mökki.
Kuva Lapin ELY-keskus

Paatsjoki-lnarin raja-alueella ympäristötyön koordinoinnilla on erityispiirteensä. Johtamisperinteet ja ympäristölainsäädäntö vaihtelevat suuresti alueella, jossa Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsen, Norja on Euroopan talousalueen (ETA) jäsen ja Venäjä on EU:n ulkopuolella. Yhteinen hoitosuunnitelma on haasteellisempaa kehittää tällä raja-alueella kuin muilla kansainvälisillä vesistöalueilla. Yhteinen suunnitelma kuitenkin helpottaa ympäristöasioiden hallintaa ja yhteistyötä merkittävästi niin kansainvälisellä, kansallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Hankkeen suunnittelutyöstä vastaavat Tromssan ja Finnmarkin lääninhallitus Norjasta (pääkumppani), Pasvik- valtiollinen luonnonsuojelualue Venäjältä ja Lapin ELY-keskus Suomesta.

Hankkeen budjetti on noin 400 000 EUR, josta Suomen osuus on noin 100 000 EUR.

Hankekoordinaattori Anne Smeland on Tromssan ja Finnmarkin lääninvirastosta, + 47 78950574, [email protected]

Lapin ELY-keskuksessa hanketta koordinoi Ilona Grekelä, puh. + 358 400 740 253, [email protected]

Päivitetty: 01.06.2021