PROINNO Oy – kohti sujuvampaa ja kannattavampaa työarkea

Mitä yhteistä on kannattavalla liiketoiminnalla, hyvinvoivalla työyhteisöllä sekä korkealaatuisella asiakaskokemuksella?

Vastaus on sujuva arki.

PROINNO Oy on erikoistunut kehittämään yrityksen tai yhteisön työntekoa ja -malleja siten, että liiketoiminnan systemaattinen kehitys tuodaan konkreettisesti osaksi arkea. Etsimme jokaiselle yritykselle parhaat toimintatavat, jotka palvelevat paitsi yrityksen johtoa, myös koko henkilöstöä ja asiakaskuntaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi poistamalla turha työ, ratkaisemalla esteitä sujuvuuden tieltä ja selkiyttämällä toimintaa niin suunnitelmien kuin arjenkin tasolla.

Tavoitteemme on muutos ajattelussa. Tuloksena tuottavuus nousee, työhyvinvointi kasvaa ja asiakastyytyväisyys paranee.

Kun työ sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, monet arkiset asiat tapahtuvat kuin itsestään.

Konsultoinnin rakenne 

Yhteistyön aluksi perehdymme asiakkaan toiminnan nykytilaan sekä tulevaisuudennäkymiin sekä sovimme työskentelytavoista ja aikatauluista. Valitsemme kehittämisen kohteet ja työstämme käytännön toimenpiteitä yhdessä.

Kartoitamme teemaan liittyvän kehittämisen tarpeen, kiteytämme tavoitteet, teemme käytännön työtä tavoitteiden eteen sekä laadimme suunnitelman jatkotoimenpiteistä. PROINNOn selkeä toimintamalli auttaa keskittymään oikeisiin asioihin ja asettamaan tavoitteita sekä saavuttamaan ne.

Konsultointi keskittyy käytännön toimiin. Selkeytämme ja tehostamme yrityksesi toimintaa antamalla sinulle toimivia työkaluja sekä ohjausta tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Oikopolut

Konsultoinnin teemat

  • Strategia, arvot ja toimintaperiaatteet

  • Tulevaisuuden näkymät ja uudistumiskyky

  • Vastuullinen liiketoiminta, sosiaalinen vastuullisuus, sosiaalinen jalanjälki

  • Arvostava ja eettinen johtaminen ja esimiestyö

  • Tavoitteet, mittarit, edut ja kannustimet

  • Kehittämissuunnitelma

  • Henkilöstöstrategia

  • Henkilöstön ja johdon yhdessä kehittäminen

  • Lähijohtaminen

  • Monimuotoisuuden hyödyntäminen

  • Yrityskulttuurista kilpailuetu

  • Sisäinen markkinointi ja viestintä

  • Kehittämissuunnitelma

  • Rekrytointistrategia

  • Rekrytointiprosessi

  • Osaamisprofiilin määrittely

  • Rekrytointimarkkinoinnin monikanavaiset ja uudet keinot

  • Kehittämissuunnitelma

  • Parannetaan yhdessä yrityksesi palveluprosesseja ja työn tekemisen tapoja (Lean, palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen)

  • Luodaan rakenteet ja toimintamallit toiminnan jatkuvaan parantamiseen

  • Hyödynnetään digitaalisia työvälineitä ja kehitetään digitaitoja

  • Laaditaan pelisääntöjä yhdessä

  • Vuosikellon ja suunnitelmallisuuden kehittäminen

  • Rahoituksen suunnittelu

  • Tuotteiden tai palvelujen uudistaminen ja tuotteistaminen

  • Ansainta- ja liiketoimintamallin uudistaminen, mm. hinnoittelu

  • Palvelupolkujen ja palveluprosessien kehittäminen

  • Kokonaan uuden palveluliiketoiminnan innovointi ja yhdessä kehittely

  • Asiakaskokemusten kehittäminen ja innovointi

  • Asiakkaiden määrittely, ABC-analyysi ja ostokriteerien määrittely

  • Yrityskuvan DNA – Brändin kehittäminen

  • Markkinointisuunnitelma ja vuosikello

  • Sisältöstrategia ja käytännön suunnitelma toteutukselle

  • Myyntityön suunnittelu ja käytännön toimenpiteet toteutukselle

Muualla verkossa

Konsultointia ja ongelmanratkaisua tarjoavat asiantuntijat

 • Laajakatseinen muutoksen arkkitehti, palvelujen Lean-asiantuntija, jolle kehityskohteiden löytäminen sekä ratkaiseminen tulevat luonnostaan. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämisestä, johtamisen tehostamisesta sekä työnantajakuvan ja työhyvinvoinnin parantamisesta. Itsekin yrittäjänä toimivalla Lappalaisella on taustaa myös työnantajana, ja hän toimii luottohenkilönä yritysten neuvonantajana, konsulttina sekä valmentajana.

  Nina Lappalainen

 • Kouluttaja, Lean-asiantuntija sekä johdon sparraaja, joka kartuttanut osaamistaan liikejohdon konsulttina sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on vuosikymmenien kokemus tuottavuuden tehostamisesta, rahoituksen suunnittelusta ja johtamisen kehittämisestä. Hänen erikoisasiantuntemuksensa piiriin kuuluu myös kestävä kehitys.

  Tani Järvinen

Päivitetty: 12.10.2022