Navigointivalikko
LAP Ammattien näkymia Lapissa

Ammattien näkymiä

Ammattien työmarkkinanäkymistä kertovat

  • Ammattibarometri
  • ForeAmmatti
  • Ammattinetti

Arviot ovat suuntaa-antavia näkemyksiä tulevaisuudesta ja työmarkkinatilanteen kehityksestä. Tietoja hyödynnettäessä kannattaa muistaa, että talous- ja elinkeinoelämän muutokset voivat vaikuttaa joidenkin ammattien osalta hyvinkin nopeasti työmarkkinoiden kysyntään.

Ammattibarometri

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijanäkemyksen keskeisten ammattien työmarkkinanäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometrissa arvioidaan noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.

  • Ammattibarometri löytyy osoitteesta: www.ammattibarometri.fi
    Sivustolla on tarkasteltavissa näkymiä ammateittain karttoina, alueittaisina taulukoina ja tiivistelminä (postereina) sekä TOP15-näkökulmista

ForeAmmatti-palvelu

ForeAmmatti-palvelu tarjoaa mm. työnhakijoille, ammatinvaihtoa tai kouluttautumista harkitseville ja oppilaitoksista valmistuville sekä opinto-ohjauksen ja koulutussuunnittelun tueksi ammatti- ja työmarkkinatietoa mm. ammattien työllisyysnäkymistä, työnantajien arvostamista osaamisista ja avoimista työpaikoista.

Palvelun on tuottanut Foredata Oy. Tiedot perustuvat mm. Tilastokeskuksen tilastoihin, työpaikkailmoitusten analyysiin ja Foredata Oy:n asiantuntijoiden tekemiin ennusteisiin. Palvelun taustalla on koko ajan jatkuva kehitystyö työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.

Ammattinetti-palvelu (www.ammattinetti.fi - linkki kohdassa Muualla verkossa)
Tietoa ammateista, ammattialoista ja työtehtävistä mm. eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi löytyy myös Ammattinetti- verkkopalvelusta. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

Päivitetty: 17.05.2022