Navigointivalikko
LAP Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla

Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla

Hankkeen tavoitteena on edistää monialaista tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä kehittämällä palvelu- ja asiantuntijaverkoston yhdyspintoja. Hankkeessa kehitetään ja sovitetaan yhteen monialaisia, verkostomaisia palveluja TYP:n (työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaiden työllistymiseksi ja koulutukseen suuntautumiseksi.

Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntoutuksen tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeiden mukaista ja räätälöityä sekä oikea aikaista palvelua sekä etuuksien saamista oikean toimijatahon kautta. Asiakkaiden palvelupolut ovat vahvoja ja asiakas etenee työllisyyspolulla tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaat saavat asiantuntevaa henkilökohtaista tukea työllistymisen prosessin ja työn etsimisen eri vaiheissa.

Esiselvitys

Hanke käynnistettiin laatimalla selvitys asiakkaiden palvelutarpeesta ja olemassa olevista palveluista, hyvistä käytänteistä sekä erilaisten kokeilujen ja kehittämishankkeiden tuloksista. Selvityksessä tuodaan esille yhdyspintoja kuntien, maakunnan ja muiden toimijoiden välillä ja etsitään keinoja asiakaslähtöisen ja joustavan palvelukokonaisuuden luomiseksi.

Toimintaympäristön muutos

Hankkeelle tehtiin muutoshakemus toimintaympäristön muuttuessa maakuntauudistuksen yhteydessä. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen, valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus tuo mukanaan aluetasollakin uusia ja toivottuja yhteistyön mahdollisuuksia työllisyydenhoidon ja sote-toiminnan yhdyspintaan.

Tulevaisuus

Hankkeen toiminnan voidaan nähdä suuntautuvan vahvasti asiantuntijuuden kehittämiseen sekä verkostotoimijuuden ja yhdyspintayhteistyön kehittämiseen eri organisaatioiden välillä.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat TYP:n (työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun) työllistymis- tai kouluttautumisvaiheen sekä kuntoutuksen päättymisvaiheen toimijat eri organisaatioissa.

Kehittämishankkeen keskeiset tavoitteet keväällä 2021

  1. Verkosto-osaamisen ja yhdessä kehittämisen vahvistaminen osaamisen nostoon tähtäävien toimien kautta
  2. Verkostoissa tapahtuva yhteiskehittäminen ja asiantuntijuuden fasilitointi
  3. Tiedon tuottaminen alueen työllisyyden ja osaamisen noston tueksi ja kehittämistoimenpiteiden eteenpäin viemiseksi

Aikataulu ja rahoitus

Hanke on ESR-osarahoitteinen ja sen toteuttamisaika on 1.1.2019-31.12.2021.

Hankkeen toimintaa syksyllä 2021

Sote-yhdyspintahanke järjestää yhteistyössä verkostojen kanssa erilaisia koulutuksia ja webinaareja kohderyhmälle.

Hankkeen syksyn toiminta starttaa IPS-mallin koulutuksella (Individual Placement and Support, Sijoita ja valmenna).

IPS-malli on näyttöön perustuva tuetun työllistämisen muoto, jonka on todettu tuottavan huomattavia tuloksia. Malli on työllistymiskeskeinen valmennustapa, jossa tavoitteet ja palvelun sisällöt liittyvät työelämän sijoittumisen tukeen, työn ylläpitämiseen sekä työssä pysymisen tukeen. Mallia voidaan soveltaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistämiseksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Työtä Kemissä -hankkeen kanssa.

Koulutus on osallistujille maksuton ja suunnattu sinulle, joka toimit Lapin alueella

  • TYP-toiminnassa tai monialaista tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllisyydenhoidon parissa esim. TE-toimistoissa, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluissa tai Kelassa.
  • Työskennellen työllisyyshankkeissa, säätiöissä, yhdistyksissä tai yksityisillä palveluntuottajilla, mukaan lukien työhönvalmentajat ja työpajaohjaajat.
  • Lisäksi koulutus on kohdennettu niille yhteistyötahoille, jotka tekevät yhteistyötä monialaisissa yhteispalveluverkostoissa Lapin alueella.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tarja Juopperi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 015

Projektisuunnittelija Riikka Wikström, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 097

Projektikoordinaattori Riitu Pirkkalainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 132